PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact
 

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV
Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meer info over onze meetinstrumenten

Meetinstrumenten

Hieronder vindt u een overzicht van ons complete assortiment aan meetinstrumenten. Op dit moment bestaat ons aanbod uit ongeveer 650 meetinstrumenten, zowel handheld als stationaire meters, waarmee analyses van verschillende natuurkundige, chemische en elektrische eenheden verricht kunnen worden. Onze meetinstrumenten zijn robuust en van zeer goede kwaliteit. Alle meetinstrumenten zijn ISO 9000 gecertificeerd. Hieronder ziet u onze inhoudsopgave van de afdeling meettechniek in alfabetische volgorde. Als u op een categorie klikt, komt u bij een overzicht van alle instrumenten die wij aanbieden rondom dit thema. Kunt u het gewenste product niet vinden of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)53 737 01 92 of via info@pcebenelux.nl. Onze medewerkers geven u graag meer advies over onze meetinstrumenten en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.


 

 A
Aardingstesters
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Amperetangen
Analoge multimeters
Anemometers
 
 B
Barometers
Boroscopen
 
 C
CO2-meters
Colorimeters
 
 D
Dataloggers
Deeltjestellers
Dichtheidsmeters
Digitale milliohmmeters
Diktemeters
Dosimeters
Draaimomentmeters
Drukkrachtmeters
Drukmeters
Durometers

Dynamometers
 
 E
Elektrostatische meters
Endoscopen
Energiemeters
 
 F
Flowmeters
Frequentiemeters
Frequentietellers
Functiegeneratoren
 
 G
Gasdetectoren
Geigertellers
Geleidingsmeters
Geluidsmeters
Glansmeters
Grote weergave displays
 
 H
Hardheid testers
Hardheid testers voor textiel
Hardheidsmeters
Highspeed-Cameras
Hittestress-meters
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Houtvochtigheidsmeters
Hygrometers
 
 I
Inbouw voltmeters
Infrarood-Thermometers
Inspectiecamera's
iPhone-sensoren
Isolatietesters
  
 K
Kabeldetectoren
Kabellengtemeters
Kalibratie apparatuur
Kalibratoren
Kleefkrachtmeters
Kleurmeters
Klimaatmeters
Kolonietellers
Krachtmeters
Krachtopnemers
 
 L
Laagdiktemeters
LAN-testers
Landmeetkundige apparatuur
Lasermeters
LCR-meters
Lekdetectoren
Lichtmeters
Logica analysatoren
Luchtdrukmeters
Luchtstroommeters
Luchtvochtigheidsmeters
Luxmeters
 
 M
Magneetroerders
Manometers
Materiaal testopstellingen
Materiaaltesters
Meetapparatuur voor auto's
Meetapparatuur voor horeca
Meetwielen
Metaaldetectoren
Microscopen
Monitoring systemen
Multimeters
 
 N
 
 
 O
OBD-Testers
Ohmmeters
Oppervlaktemeters
Opslag oscilloscopen
Oscilloscopen

Ozonmeters
 
 P
Paneelmeters
Papiervochtmeters
Penetrometers
pH-meters
Pyrometers
 
 R
Radioactiviteitsmeters
Redox-meters
Refractometers
Rotatielasers
Ruwheidsmeters
    
 S
Satellietmeters
Schimmelmeters
Schuifmaten

Sluitkrachtmeters
Solarmeters
Spanningstesters
Stethoscopen
Stofmeters
Stralingsmeters
Stralingsthermometers
Stroboscopen
Stroomconverters
 
 T
Tachometers
Temperatuurvoelers
Testbanken voor materiaal
Textiel hardheidstesters
Thermometers
Toerentalmeters
Touwspanningsmeters
Transportdataloggers
Trekkrachtmeters
Trillingsmeters
Troebelheidsmeters
 
 U
Universele inbouw meetinstrumenten
 
 V
VDE Testers
Veldsterktemeters
Vermogensmeters
Verschildrukmeters
Viscometers
Viscositeitsmeters
Vochtigheidsmeters (absoluut)
Vochtigheidsmeters (relatief)
Voedingseenheden
Voedselthermometers
Voltmeters
 
 W
Warmtebeeldcamera's
Wateranalyse meters
Weegschalen
Weerstations
Windmeters
 
 Z
Zuurstofmeters
Zuurstofmeters voor omgevingslucht

Der Versand der Messgeräte geschieht in der Regel direkt nach Bestellung                 Versandhandel für Messgeräte: die Regellieferzeit ist 2 - 3 Werktage               PCE Instruments : Händler für Messgeräte aller Art              Mobile Messgeräte liefern schnelle und akurate Messergebnisse

Naast het gevarieerde aanbod aan apparatuur en het deskundige advies van onze ingenieurs en technici, bieden wij u een overzicht in alfabetische volgorde met daarin alle relevante begrippen op het gebied van meetinstrumenten, zodat u zich terdege kunt informeren over het apparaat dat u wilt aanschaffen voordat u de aankoop verricht:

  Meetinstrumenten: A

Afleesbaarheid: De kleinst afleesbare waarde van de meetinstrumenten.

Aanspreektijd: Tijd die verloopt van het moment van het verbinden van een grootheid op een meetinstrument tot het moment waarop een stabiele meetwaarde op het scherm wordt weergegeven. Deze tijd verwijst altijd naar combinaties van het meetapparaat en sonde, sensor of elektrode, afhankelijk van de te meten dimensie. Zodoende is in het merendeel van de gevallen niet de aanspreektijd van de meetinstrumenten doorslaggevend maar de gebruikte sonde (bijv van een temperatuursensor).

Aansluitpoort / Gegevensparameter: Meestal de RS-232C. Voor een rechtstreekse aansluiting van een printer of pc op het meetinstrument.

Meetinstrumenten Afleesbaarheid
  
  Meetinstrumenten: C 

Certificaat van overeenstemming: De mate waarin kalibreerbare meetinstrumenten voldoen aan de modelgoedkeuring wordt na de kalibratie door het IJkkantoor (aangemelde instantie) door middel van de afgifte van het Certificaat van Overeenstemming gedocumenteerd.

CEM: Deze federale autoriteit is de bevoegde instantie voor de wettelijke metrologie in Spanje (CEM).  Meetinstrumenten: D

DIN EN ISO 9001: De certificering wordt toegekend wanneer een bedrijf bijv. aantoont dat het voldoet aan alle vereisten van het kwaliteitsbeheersingssysteem volgens DIN EN ISO 9001. Nadat een positief resultaat wordt behaald in verschillende audits, ontvangt het bedrijf het certificaat dat aantoont dat het werkt volgens het kwaliteitsbeheersingssysteemDIN EN ISO 9001.
Dit certificaat heeft een volledig andere betekenis dan het ENAC-kalibratiecertificaat, waarin de meettechnische eigenschappen van de meetinstrumenten officieel zijn vastgelegd. De certificering volgens DIN EN ISO 9001 is evenmin identiek aan de accreditatie, aangezien hiermee geen verklaringen met een internationaal erkende werking verbonden zijn.

   Meetinstrumenten: H

Herkalibratie: Periodiek nameten van de meetinstrumenten om de juistheid van de metingen daarvan te controleren. Bezoek de website van onze Partners inzake de kalibratie van meetinstrumenten.

Herleidbaarheid: Het begrip herleidbaarheid beschrijft een proces waarmee de door de meetinstrumenten getoonde waarde via een of meerdere stappen vergeleken kan wordenmet de nationale standaard van de meetgrootheid. Dankzij de overeenkomst gesloten door het "CEM" en de accreditatie volgens DIN EN 45001 is het niet langer nodig de herleidbaarheid afzonderlijk aan te tonen. 
ENAC: Bij de Kalibratiedienst "ENAC" zijn laboratoria voor meettechniek ondergebracht die een accreditatie hebben voor een bepaalde meetgrootheid. Zij bezitten een uitgebreide bevoegdheid op het gebied van meettechnieken. Een laboratorium met een ENAC accreditatie is gemachtigd internationaal erkende kalibratiecertficaten af te geven voor deze grootheden / meetinstrumenten. De ENAC-certificaten zijn geldig in vele landen, zoals bijv. in de volledige Europese Unie.
In het onderdeel meetinstrumenten - ENAC vindt u hierover meer informatie.  Meetinstrumenten: I

Instelling: Exact instellen van meetgrootheden door middel van professionele tussenkomst in het meetsysteem. Oftewel: het zodanig instellen van een meetinstrument dat afwijking van de werkelijke waarde zo klein mogelijk is.

IP Beschermingsgraad: Hoe hoger het nummer des te minder stof en waterspatten de behuizing van de meetinstrumenten zullen binnendringen.

Interface: Verbindingspoort /gegevensparameter waarmee de meetinstrumenten op een computer kunnen worden aangesloten voor het overdragen van de meetwaarden.n.

ISO 9000 e.v.: Kwaliteitsbeheersysteem in de vorm van een DIN norm voor de kwaliteitscontrole binnen een onderneming. Volledige naam DIN EN ISO 9000 en volgend.--.  Meetinstrumenten: K

Kalibratie: Officiële vaststelling dat de meetinstrumenten de grenswaarden van de kalibratiefouten die van tevoren bepaald zijn niet overschrijdt.

Kalibreren: Controleren van de juistheid van de grootheden van de meetinstrumenten zonder tussenbeide te komen in het meetsysteem. Oftewel: het bepalen van de systematische afwijking van door de meetinstrumenten aangegeven waarde met betrekking tot de werkeijke waarde van de meetgrootheid.. 

Kalibratiecertificaat: Hierin worden de meettechnische eigenschappen van de meetinstrumenten, evenals de herleidbaarheid naar nationale standaarden gedocumenteerd.

Kalibratie-interval: Om blijvend correcte metingen te kunnen verrichten dienen de gebruikte meetinstrumenten regelmatig te worden geverifieerd of gekalibreerd. Deze tijdsperiode wordt het kalibratie-interval genoemd. Er zijn geen duidelijke voorwaarden voor het bepalen van het tijdsinterval waarbinnen de meetinstrumenten hergekalibreerd moeten worden. Om dit interval te bepalen moeten de volgende belangrijke punten in overweging worden genomen:


Toegelaten grootheid en tolerantieband

Gebruik van de meetinstrumenten en bedieningsinstrumenten

Frequentie waarmee die gebruikt wordt

Omgevingsomstandigheden

Stabiliteit van voorgaande kalibraties 

Vereiste meetprecisie

Definities van het kwaliteitscontrolesysteem binnen de bedrijven

Dit betekent dat het uiteindelijk de gebruiker zelf is die het interval tussen twee kalibraties moet bepalen en controleren. Wij adviseren een interval tussen kalibraties van 1 tot 3 jaar. Opdat de klant niet besluit een te lang interval te kiezen kan hij zich hierover laten adviseren door onze werknemers.  Meetinstrumenten: L

LCD scherm(Liquid Crystal Display): bouwelement voor de digitale gewichtsweergave. Op het LCD scherm wordt de anisotrope geleiding van de vloeibare kristallen benut. Het LCD scherm van de meetinstrumenten is niet zelflichtend. 

LED scherm (Light Emitting Diode): bouwelement van het digitale scherm. Maakt gebruik van de eigen lichtgevendheid van de lichtgevende dioden of licht emiterende dioden. Het LED scherm is zelflichtend.

Logger / Meetinstrumenten met dataloggers (gegevensopslag): Veel meetinstrumenten hebben een intern geheugen voor de meetwaarden. Dat geheugen kan enerzijds tijdens de directe meting ter plekke geactiveerd worden, of voorafgaand tijdens het aansluiten op de computer geprogrammeerd worden (starttijd...). Zo kunnen de met de Datalogger uitgeruste meetinstrumenten tevens op volledig onafhankelijke wijze meten, zonder dat er personeel nodig is. Later kunnen de verzamelde waarden overgezet worden naar de computer om daar geanalyseerd te worden.   Meetinstrumenten: M

Nauwkeurigheid: Het uiterlijk van de meetinsrumenten is zeer gevarieerd. Onafhankelijk daarvan kunnen deze volgens hun bouw en functie onderscheiden worden, en ook volgens het doel van hun gebrui. Meer concreet worden meetinstrumenten van elkaar onderscheiden door eigenschappen als nauwkeurigheid of maximale belasting.


Meetonzekerheid: Geeft het bereik aan waarbinnen de werkelijke meetwaarde met een gegeven waarschijnlijkheid ligt.

Meet- en regelinstrumenten: Dit omvat alle meetinstrumenten, display apparatuur en referenties die voor de ontwikkeling en productie van een product, voor kwaliteitsrelevante meetdoeleinden gebruikt worden.

Meetafwijking: Afwijking van de op de display van de meetinstrumenten weergegeven waarde van de feitelijke waarde van de meting.   Meetinstrumenten: O 

OIML: "Organisation Internationale de Métrologie Légale". Deze instantie reguleert de meettechnische belangen van het wettelijke ijkwezen (metrologie). Link naar Meetinstrumenten op OIML.

Overbelatingweergave: Weergave op het display van de meetinstrumenten (meestal "OL" voor Overload), wanneer er sprake is van overbelasting. Overbelasting kan de instrumenten beschadigen of zelfs kapot maken..  Meetinstrumenten: R

Reproduceerbaarheid: (Standaard afwijking). Mate van overeenstemming bij het herhalen van metingen onder dezelfde omstandigheden. 

Resolutie: Minimum strapgrootte waarbij de meetinstrumenten nog steeds verschillende toestanden kunnen waarnemen, ook wel "Digit" genaamd.

Respons : Tijdsduur die nodig is voor het verzamelen van meetwaarden.

Revisie certificaat: Certificaat waarmee de producent van de meetinstrumenten bevestigt dat het geleverde product overeenkomstig de specificaties is (gegevensblad).  Meetinstrumenten: T

Temperatuurbereik: Marge waarbinnen de meetinstrumenten gebruikt kunnen worden. Bij het overschrijden of niet bereiken van die marge kunnen er zich meetfouten voordoen. Indien men hoog boven of onder deze marge komt is de kans groot dat de elektronika van de meetinstrumenten aangetast wordt. 

Tolerantie van de meetinstrumenten: IIeder meetinstrument heeft een natuurkundig bepaalde weergavetolerantie. Die tolerantie definieert de maximaal toegestane afwijking van de weergave op het scherm met "plus" en "min".

Thermische invloed: Deze is natuurkundig bepaald en kan alleen gedeeltelijk door ingebouwde compensatoren gecorrigeerd worden. Sommige meetinstrumenten zijn uitgerust met een automatische, andere met een mechanische temperatuurcompensatie. Bij de mechanische compensatie moet bijv. met een instelwiel of een weergave op het scherm de huidige temperatuur worden weergegeven.  Meetinstrumenten: V

Validatie: Gedocumenteerd bewijs dat een proces of procedure met een hoge mate van zekerheid geschikt is om een specifieke taak te verrichten.

Verklaring van overeenstemming: In de verklaring van overeenstemming is vastgelegd dat het product voldoet aan de EG richtlijnen(elektronische meetinstrumenten het herkenningsteken CE)).  Meetinstrumenten: W 

Werkstandaard kalibratiecertificaat: De werkstandaard kalibratiecertificaten worden afgegeven met referentiestandaarden die onderworpen zijn aan een regelmatige verificatie van de bedieningsinstrumenten; de herleidbaarheid van de in deze gevallen gebruikte referentiestandaarden is verzekerd dankzij een regelmatige verificatie van de bedieningsinstrumenten. De meetinstrumenten worden dus ingesteld door middel van de bedrijfseigen bedienigs- en kalibratieapparaten.Mocht u nog vragen hebben over één van onze producten of kunt het product waar u naar op zoek bent niet vinden op onze website? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via  +31 (0)
53 737 01 92 of per e-mail: info@pcebenelux.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Slotopmerking:
Het bovenstaande overzicht is niet compleet of definitief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina's. Deze en andere sites van het domein www.pce-inst-benelux.nl zijn eigendom van PCE Instruments (©), Duitsland.

Meetinstrumenten Topseller

U bevindt zich in de categorie: home / meettechniek / meetinstrumenten