PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

Adverteren       

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Direct naar onze webshop!

Kalibratieservice

Waarom kalibreren?
Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf volgens ISO 9000, QS 9000, GLP, GLM etc. normen gecertificeerd is en u enkel gekalibreerde testapparatuur, meetinstrumenten en weegschalen gebruikt binnen uw bedrijf. Met een kalibratie certificaat kunt u dit aantonen.

Wat is een kalibratie?
PCE Instruments biedt een breed assortiment aan van meetinstrumenten en weegschalen. Alle meetinstrumenten worden gejusteerd geleverd en veelal zit daar standaard ook een fabriekscertificaat bij. De kalibratie van meetinstrumenten betekent dat de afwijking van de meetinstrumenten vastgesteld wordt door het apparaat te vergelijken met een referentie of met een berekend model. De afwijkingen worden vastgelegd in een zogenaamde correctietabel. Bij digitale verwerking van meetwaarden kunnen de correctiewaarden met de gemeten waarden verrekend worden zodat een nauwkeurig resultaat wordt verkregen.

Wat is het verschil tussen kalibratie en justiering?
Bij een kalibratie wordt geen actie uitgevoerd dat het meetinstrument veranderd. De correctietabel, bijvoorbeeld het kalibratiecertificaat beschrijft de meettechnische eigenschappen van het meetinstrument zoals de traceerbaarheid van de nationale norm. Bij een justiering van apparaten wordt aan de ene kant een vakkundige actie uitgevoerd namelijk het instellen van de precieze meetwaarden. Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid om het instrument zo in te stellen dat bij een meting een zo klein mogelijk afwijking van de werkelijke waarde.

Wat is een DKD-kalibratie certificaat?
DKD-kalibratie certificaten zijn kalibratiecertificaten die alleen door DKD-geaccrediteerde kalibratielaboratoria morgen worden opgesteld. DKD geaccrediteerd betekent dat het Kalibratielaboratorium volgens de normen voor de DKD kalibrieert en tevens voldoet aan de eisen van een DKD-kalibratielaboratorium. Zo is het DKD-kalibratie certificaat, internationaal vergelijkbaar en zorgt ervoor dat alle relevante meetgrootheden, inclusief de onzekerheid / traceerbaarheid in acht worden genomen. 

Wanneer heb ik een geijkte weegschaal nodig?
IJkbare weegschalen worden volgens de normen door ons geijkt. Dit is wettelijk verplicht (EU 90/384 / EEG), indien:

- De weegschaal wordt ingezet inn de handel en de prijs van de goederen wordt bepaald door weging
- De weegschaal wordt gebruikt voor de productie van geneesmiddelen in apotheken zoals analyses in de medische, chemische of
  farmaceutische laboratoria.
- Voor officiŽle doeleinden, zoals het bepalen van kosten, rechten, en sancties. Bovendien, in de verslagen van deskundigen voor de
  rechtbanken.
- De weegschaal wordt gebruikt bij de productie van afgewerkte verpakkingen


Let op! Vermeld bij het bestellen van een kalibratiecertificaat altijd de naam en adres van de firma waar het instrument gebruikt gaat worden (Uw eigen bedrijf of het bedrijf van uw klant). Dit adres komt op het certificaat te staan.

Topseller PCE Brookhuis B.V.
U bevindt zich in de categorie: home / kalibratieservice

Deze site in het Duits Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Duitse taal, spaans Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Spaanse taal, italiaans Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, engels Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Engelse taal, kroatisch Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Kroatische taal, frans Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Franse taal, hongaars Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, turks Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Turkse taal., tsjechisch Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, bulgaarse Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal
pools Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Poolse taal, portugeesh Kalibratieservice: dezelfde pagina in de Portugese taal,