PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

Adverteren       

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Energietechniek

Weegtechniek

PCE Brookhuis B.V. TV
Meer info over onze meettechniek

Meer info over onze meettechniek

Meer info over onze meettechniek

Meer info over onze meettechniek

Meer info over onze meettechniek

Meer info over onze meettechniek

,

Laboratorium meetapparatuurMobiele meettechniek Regeltechniek

Meettechniek

Meettechniek vormt een fundamenteel onderdeel van PCE Brookhuis B.V.. Hier treft u vele soorten meettechnieken aan, zoals bijvoorbeeld handheld apparaten, inbouwapparaten, meetomvormers en andere hulpmethoden voor het meten, analyseren en controleren. Het verkrijgen van gegevens is steeds belangrijker op industrieel, professioneel en privť gebied. Er is vooral een grote vraag naar praktische meettechniek die snel en nauwkeurig werken en resultaten geven tijdens de meting. Op onze website treft u meer dan 650 apparaten en modaliteiten van meting aan die aan deze vereisten voldoen. Als u het apparaat niet kunt vinden dat aan uw behoeften voldoet, laat ons dat dan weten en dan zoeken wij voor u de meettechniek die het best tegemoet komt aan uw behoeften.

Hieronder treft u een onderverdeling van onze producten aan in hoofdgroepen (waar u bij wijze van algemene informatie een goed overzicht krijgt van de fundamentele terreinen van meettechniek). Het onderdeel secundaire groepen dient om snel de lijst van secundaire groepen te zien (bijvoorbeeld, indien u meettechniek zoekt die de temperatuur meet). Daarnaast treft u informatie aan over meettechniek in het onderdeel "Meer informatie en links". Daaronder bevindt zich een overzicht in alfabetische volgorde van al onze meettechnieken, u ziet dat als u op de volgende link klikt Meettechniek (op alfabetische volgorde).
 
Laboratorium meetapparatuurMobiele meettechniek Regeltechniek
 

HoofdcategorieŽn

 Meettechniek Laboratorium  Meettechniek - Handheld  Regeltechniek
meettechniek Laboratorium Mobiele meettechniek Regel- en testsystemen

 

De hoofdgroepen dienen om het ruime aanbod aan meettechniek in te delen in logische categorieŽn. Zoals verwacht, bevindt het meerendeel daarvan zich in de categorie mobiele meettechniek. In dit onderdeel bieden wij u meer dan 650 apparaten aan voor het meten van bijna alle natuurkundige, chemische en elektrische grootheden in alfabetische volgorde. Van meettechniek voor lucht tot meettechniek voor trillingen die dienen voor onderhoud en inspectie van machines en installaties op alle terreinen in de industriŽle sector. Tevens bevinden zich hier de pagina's met de technische gegevens van het desbetreffende product. In het onderdeel secundaire groepen ziet u een algemeen overzicht van de apparaten die geselecteerd zijn voor de desbetreffende categorie. Als u niet op zoek bent naar een concreet apparaat, maar u zich beter wilt informeren over meettechniek uit een bepaalde categorie, kunt u de categorieŽn van de secundaire groepen gebruiken ter oriŽntatie (bijvoorbeeld meettechniek voor kracht, milieu, druk, straling ...).

SubcategorieŽn
 

Meettechniek 
voor luchtmeting

Meettechniek
voor wateranalyse

Meettechniek 
voor afstandsmeting

Meettechniek 
voor voltmeting

Luchtmeting Meettechniek voor wateranalyse Meettechniek voor afstandsmeting Meettechniekvoor voltmeting

Meettechniek 
voor krachtmeting

Meettechniek 
voor gasmeting

Meettechniek 
voor hygiŽne

Meettechniek 
voor vochtmeting

Meettechniek voor krachtmeting Meettechniek voor gasmeting Meettechniek voor hygiŽne Meettechniek voor vochtmeting

Meettechniek 
voor klimaat

Meettechniek 
optisch

 Meettechniek 
voor drukmeting

Meettechniek 
voor stralingsmeting

Meettechniek voor klimaat Meettechniek optisch Meettechniek voor drukmeting Meettechniek voor stralingsmeting

Meettechniek 
voor netwerken

Meettechniek 
voor toerentalmeting

Meettechniek 
voor geluidsmeting

Meettechniek 
voor oppervlaktemeting

Meettechniek voor netwerken Meettechniek voor toerentalmeting Meettechniek voor geluidsmeting Meettechniek voor oppervlaktemeting

Meettechniek 
voor werkplaats

Meettechniek 
voor temperatuurmeting

Meettechniek 
voor trillingsmeting

Meettechniek 
voor testen

Meettechniek voor werkplaats Meettechniek voor temperatuurmeting Meettechniek voor trillingsmeting Meettechniek voor testen

Algemene informatie en links:

ENAC: Bij de Kalibratiedienst "ENAC" zijn laboratoria voor meettechniek ondergebracht die een accreditatie hebben voor een bepaalde meetgrootheid. Zij bezitten een uitgebreide bevoegdheid op het gebied van meettechnieken. Een laboratorium met een ENAC accreditatie is gemachtigd internationaal erkende kalibratiecertficaten af te geven voor deze grootheden / meettechniek. De ENAC-certificaten zijn geldig in vele landen, zoals bijvoorbeeld in de volledige Europese Unie. Voor meer informatie kunt u de volgende link bekijken de ENAC accreditatie ENAC .

ENAC certificering: een kalibratiecertificaat, waarvan de samenstelling en de inhoud exact overeen moet komen met de voorschriften daarvan. Het certificaat bevat de beschrijving van de meettechniek en die van het geteste object, met daarnaast de meetresultaten en - onzekerheid. Meettechniek met ENAC certificering dienen als standaard kalibraties.

Verificatie: is een officiŽle controle dat de meettechniek overeenkomt met de gespecificeerde foutgrenzen. Meer informatie vindt u op: meettechniek in PTB.

Kalibratie van de apparaten van het meetgebied: is de controle van de juistheid van de meetgrootheden van de meet-, test- en controleapparaten en de meetmodaliteiten zonder dat meetsinstrumenten gebruikt worden in het systeem. Oftewel: bepalen van de systematische afwijking met betrekking tot de werkelijke waarde van de gemeten grootheid. Bezoek ook onze partners bij de kalibratie van meettechniek.

Kalibratiecertificaat: hierin worden de meettechnische eigenschappen van de meettechniek, evenals de herleidbaarheid naar nationale standaarden gedocumenteerd.

Kalibratie-interval: om blijvend correcte metingen te kunnen verrichten dienen de gebruikte meettechniek regelmatig te worden geverifieerd of gekalibreerd. Deze tijdsperiode wordt het kalibratie-interval genoemd. Er zijn geen duidelijke voorwaarden voor het bepalen van het tijdsinterval waarbinnen de meettechniek hergekalibreerd moeten worden. Om dit interval te bepalen moeten de volgende belangrijke punten in overweging worden genomen: 

- Toegelaten grootheid en tolerantieband
- Gebruik van de meettechniek en bedieningsinstrumenten
- Frequentie waarmee die gebruikt wordt
- Omgevingsomstandigheden
- Stabiliteit van voorgaande kalibraties
- Vereiste meetprecisie
- Definities van het kwaliteitscontrolesysteem binnen de bedrijven

Dit houdt in dat de gebruiker zelf het kalibratie-interval moet bepalen en controleren.

Meetafwijking: afwijking van de waarde weergegeven op het instrument ten opzichte van de werkelijke meetwaarde.

Fabrieks-kalibratiecertificaat: fabrieks-kalibratiecertificaten worden afgegeven met standaarden die onderworpen worden aan een regelmatige controle door de kalibratie-instrumenten. De herleidbaarheid van de standaarden die in deze gevallen gebruikt worden is verzekerd dankzij een regelmatige controle van de kalibratie-instrumenten. De meettechnieken kunnen ingesteld worden door middel van interne test- en kalibratieapparaten.

Verklaring van overeenstemming: een verklaring van overeenstemming is een document voor weegschalen en meettechnieken waarin aangetoond en vastgelegd wordt dat de weegschalen en meettechnieken voldoen aan de richtlijnen van de Europese Gemeenschap, en gaan in het geval van elektronische instrumenten vergezeld van het CE merkteken. De overeenstemming van de instelbare weegschalen en meettechniek met de model goedkeuring, worden gedocumenteerd doordat de desbetreffende instelling een overeenstemmingsdocument afgeeft dat is opgesteld tijdens het verrichten van de instelling.

Andere links over meettechniek

 - Meettechniek van de PTB (Duits Federaal Fysiotechnisch Bureau - Duitse kalibratiedienst)
 - Meettechniek in de OIML (in het Engels)
 - Meeteenheden SI en afgeleiden
 - Omzetting van de Engelse meeteenheden
 - Meettechniek in de natuurkundige genootschap
 - Wie werkt op dit moment met onze meettechniek?

Hieronder volgt een video van ons bedrijf waar u kunt zien dat ontwikkeling, innovatie en technisch advies de belangrijkste diensten zijn  die wij onze klanten bieden. Als geen van onze meettechniek prodcuten aan uw behoeften voldoen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer: +31 (0)900 - 120 00 03 en onze ingenieurs zullen u met genoegen adviseren bij de keuze en het gebruik van de meetinstrument die het meest geschikt is voor ieder afzonderlijk geval.

PCE Brookuis B.V.  zet tevens hoog in op nieuwe technologieŽn met haar meettechniek, en wij proberen voortdurend te voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten, zoals bijvoorbeeld onze klanten uit de sector industrieel onderhoud en bedrijven die zich bezighouden met thermische isolering, waar dagelijks effectieve en betaalbare oplossingen van ons worden gevraagd voor wat betreft de thermografie.

PCE Brookhuis B.V. heeft al haar meetapparatuur getest op Antarctica (Zuidpool). Met het doel te testen of onze apparatuur bestand is tegen extreme temperaturen, voro dit doel werden er kleine wijzigingen in de pakkingen aangebracht om zo een thermische isolatie te verkrijgen die op haar beurt een microklimaat creŽert. Er werden astronomsiche, geografische, ornithologische en milieu experimenten verricht die een groot succes zijn, dankzij apparatuur als de pH-meters, ultraviolet lichtmeter luchtmeters, dosimeter, enzovoort.

Antarctica is een natuurlijk laboratorium waar bepaalde kenmerken met betrekking tot de oorsprong van de aarde en het zonnesysteem bewaard zijn gebleven. Het is inmiddels oud nieuws om te wijzen naar de rol die het ijs op de Zuidpool (dankzij de microbellen lucht die opgesloten zijn in de verschillende ijslagen) speelt voor het bestuderen van de verschillende klimaatsveranderingen (ijstijden) die in de loop van de tijd plaats hebben gevonden op het aardoppervlak. Een factor die in het bijzonder heeft bijgedragen aan de klimaatsverandering is het excessieve broeikaseffect (wegens uitstoot van CO2) en de schaarse hoeveelheid Ozon in de hoogste lagen van de atmosfeer waardoor een levensgevaarlijke UV straling ons kon bereiken, dit is - deels - te wijten aan de intense industriŽle activiteit van de mens in de afgelopen decennia. Evenwel, op natuurlijke wijze hebben er altijd klimaatswijzigingen plaatsgevonden en zullen die altijd plaatsvinden, onder de invloed van andere cyclische bewegingen (precessie en nutatie) die de aarde als planeet ondergaat met betrekking tot de helling en opzichte van de zon, nog afgezien van eigen cycli en de evolutie op lange termijn van de atmosfeer daarvan. Zeestromingen en externe oorzaken zoals de inslag van een asteroÔde. De geschiedenis van het klimaat van de aarde toont ons dat ieder geografisch gebied getroffen is door ingrijpende veranderingen. Het is een vergissing je te laten misleiden en te denken dat op een bepaalde plek op de aarde men altijd op natuurlijke wijze hetzelfde klimaat heeft gehad. Het is namelijk zo dat een kleine verandering van de atmosfeer van de planeet een grote verandering voor mens van vandaag de dag inhoudt, om deze reden spreken sommigen altijd over "alarmsituaties voor het milieu"''.

Het is mogelijk om slechts een bepaald onderdeel van onze catalogus te bekijken of uit te printen. Een catalogus bestaat uit elkaar overlappende secties. U kunt exclusief de apparatuurgroep waarin u de meeste interesse hebt bekijken zonder dat u daarvoor onze volledige catalogus hoeft te downloaden. Vanzelfsprekend kunt u altijd onze website bezoeken voor meer informatie en onze technische afdeling staat klaar om al uw vragen over onze meettechniek te beantwoorden.
 
Watermeters
Luchtmeters
Afstandsmeters
Voltmeters
Krachtmeters
Gasdetectoren
Vochtmeters
Temperatuurlogger
Endoscopen
 
Materiaaltesters
Drukmeters
Stralingsmeters

Refractometers

Toerentalmeters
Geluidsmeters
Temperatuur / 
vochtigheidsmeters
Temperatuurmeters
Trillingsmeters

PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie: home / meettechniek  
Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot onze medewerkers op het telefoonnummer:+31 (0)900 - 120 00 03 (15 ct./p.m.)

Deze site in het Duits Meettechniek: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans Meettechniek: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans Meettechniek: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels Meettechniek: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch Meettechniek: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch Meettechniek: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans Meettechniek: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars Meettechniek: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks Meettechniek: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch Meettechniek: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars Meettechniek: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal
Pools Meettechniek: dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees Meettechniek: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees Meettechniek: dezelfde pagina in de Chineese taal.