e

PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

   

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Energietechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Alle stroomconverters vindt u ook in onze online shop

Alle stroomconverters vindt u ook in onze online shop

Alle stroomconverters vindt u ook in onze online shop

Alle stroomconverters vindt u ook in onze online shop

Stroomconverters

Bekijk hier alle stroomconverters in onze online shop!Stroomconverters worden in de praktijk ingezet om onderbrekingsvrij stroom te meten. De meting van stroom met behulp van de stroomconverter is zeer veilig, omdat de stroomvoerende geleider niet onderbroken wordt. Stroomconverters gebruiken het natuurlijke magneetveld rondom de stroomvoerende geleider om de stroom te bepalen. De meetbare stroom reikt van enkele mA tot in de duizenden Ampères. Op deze manier is het geen probleem om processtroom in het bereik van 1 mA tot 20 mA en ook grote stromen tot 10000 A precies en vooral veilig te meten. De stroomconverters laten zich in verschillende groepen indelen: flexibele stroomconverters voor wisselstroom, stroomconverter-tangen voor wisselstroom en stroomconverter-tangen voor gelijk en wisselstroom. De stroomconverters kunnen aan verschillende apparaten aangesloten worden. Zo is het mogelijk, dat de stroomtangen met BNC aansluiting aan een oscilloscoop aangesloten worden. Eveneens is het mogelijk alle stroomconverters aan een multimeter aan te sluiten. Door de verschillende bouwvormen kunnen deze universeel  inzetbare hulpmiddelen bijna overal gebruikt worden. Zo worden flexibele stroomconverters overal ingezet waar meetlocaties moeilijk toegankelijk zijn, of waar een lijn een dermate grote diameter heeft, dat de stroomconverter-tang tot aan haar grenzen gebruikt wordt. Vooral bij stroomrails of grote kabelbundels worden stroomconverter-tangen gebruikt. Ze worden ingezet in de industrie bij onderhoud- en servicewerkzaamheden. Door de wijde bandbreedte in het frequentiebereik kunnen de stroomconverters ook op het gebied van onderzoek gebruikt worden. Hier worden vaak hoge frequenties gebruikt bij de ontwikkeling van elektrische schakelingen. Mocht u nog vragen hebben over stroomconverters dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer +31 (0)900 - 120 00 03 in Nederland. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stroomconverters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Wij hebben stroomconverters van de volgende fabrikanten in het assortiment:

Stroomconverters van Chauvin Arnoux

U treft de technische gegevens over onze stroomconverters aan wanneer u één van de volgende links aanklikt:

Flexibele Stroomconverters voor wisselstroom (AC A)

 

- Stroomconverters MiniFLEX MA100
  (Stroomconverter voor multimeter en oscilloscoop, max. 3000 A AC, diameter tot 100 mm)

Stroomconverters MiniFLEX MA100Stroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters MiniFLEX MA200
  (Stroomconverter voor oscilloscoop, max. 3000 A AC, omsluitingsdiameter 100 mm, BNC-aansluiting) 

Stroomconverters MiniFLEX MA200Stroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters AmpFLEX A100
  (Voor prestatiemeting, aansluitbaar op multimeter en oscilloscoop, max. 10000 A AC, Æ max. 380 mm)

Stroomconverters AmpFLEX A100Stroomconverters van Chauvin Arnoux

Stroomconverter-tangen voor wisselstroom (AC A)

 

- Stroomconverters Mini-Serie
  (Stroomconverter voor multimeter, tot 150 A AC, Æ max. 10 mm, verscheidene uitgangssignalen)

Stroomconverters Mini-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters MN-Serie
  (Stroomconverter voor Multimeter, Oscilloscoop en stroomstoringen, max. 200 A AC, max. diameter 20 mm)

Stroomconverters MN-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters Y-Serie
  (Stroomconverter tot max. 500 A, max. omsluitingsdiameter 30 mm, voor Multimeter / Oscilloscoop)

Stroomconverters Y-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters C1XX-Serie
  (Stroomconverter met diameter van 52 mm, maximaal 1000 A AC, prestatie- en harmonischen meting)

Stroomconverters C1XX-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters D-Serie
  (Stroomconverter voor Oscilloscoop en Multimeter, tot 3000 A AC, 64 mm openingsdiameter)

Stroomconverters D-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters B102
  (Stroomconverter tot 400 A AC, grote openingsdiameter 115 mm, meet stroomstoringen, voor Multimeter)

Stroomconverters B102Stroomconverters van Chauvin Arnoux

Stroomconverter-tangen voor wissel- en gelijkstroom (AC A / DC A)

 

- Stroomconverters K-Serie
  (Stroomconverter voor Processtroom tot max. 4,5 A, 3,9 mm diameter van de tang, voor Multimeter)

Stroomconverters K-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters E-Serie
  (Stroomconverter met 8 mm Diameter van de tang, 5 mA ... 150 A, voor Oscilloscoop en Multimeter)

Stroomconverters E-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters PAC 1X-Serie
  (Stroomconverter voor prestatiemeting, tot 600 A DC, 30 mm diameter, meetbereik schakelaar)

Stroomconverters PAC 1X-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

- Stroomconverters PAC 2X-Serie
  (Stroomconverter tot 1000 A AC, 42 mm opening, meetbereik schakelaar, voor prestatiemeting)

Stroomconverters PAC 2X-SerieStroomconverters van Chauvin Arnoux

Stroomconverters voor inbouw bij stroomrails /hoofdaansluitkabel

 

- Stroomconverters voor vaste installatie
  (Stroomconverters voor stroomrails en stijve kabels voor vaste installatie voor prestatiebewaking)

Stroomconverters voor vaste installatieStroomconverters van Chauvin Arnoux
Stroomconverters worden ingezet om onderbrekingsvrij stroom te meten. Men onderscheid bij de meting met stroomconverters twee basis meetprincipes. De meetprincipes van de stroomconverters worden nader toegelicht. 

Meten van wisselstromen met flexibele stroomconverters
De meting van stroom met behulp van flexibele stroomconverters berust op het principe van de Rogowski-spoel. De Rogowski spoel definieert zich als volgt: de geleider, die de stroom doorlaat is de primaire spoel. De flexibele, onderbreekbare stroomconverter, die om de geleider heen gelegd wordt is de secundaire spoel. Deze meetlus, bestaande uit de flexibele stroomconverters is via een kabel met de evaluatie elektronica verbonden. Om de stroom te meten wordt in de lus een spanning gegenereerd, die proportioneel met de afgeleide stroom is. De flexibele stroomconverters zijn tot 10 kA inzetbaar. 

Meten van wisselstromen met stroomconverter-tangen
Wisselstromen, die met behulp van stroomconvertertangen gemeten worden, worden naar het principe van de transformators bepaald.De transformator ofwel stroomconverter bestaat uit twee galvanisch gescheiden wikkelingen. De primaire wikkeling B1 heeft een gedefinieerd aantal wikkelingen N1. De Secundaire wikkeling B2 heeft eveneens een bepaald aantal wikkelingen B2. Beide wikkelingen zijn samen om een ijzeren kern gewikkeld. Stroomt door wikkeling B1 nu stroom I1, dan genereert wikkeling B2 ook stroom I2. De hoogte van de stroom is hierbij afhankelijk van het aantal wikkelingen N1 en N2 en het magnetische geleidingsvermogen van de ijzerkern. Wiskundig uitgedrukt betekent het principe het volgende: I1 * N1 = I2 * N2. In de praktijk bestaat wikkeling 1 niet alleen uit meerdere wikkelingen, maar ook uit de te meten kabel. De formule verandert dan als volgt: I1 = I2 * N2 of I1 = 1/N2 * I1. De omvormratio van de stroomconverter wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de te meten stroom en het signaal bij de uitgang van stroomconverter. Typische verhoudingen zijn bijvoorbeeld 1000 : 1 of 10000 : 1. De formule ziet er dan zo uit: I1 / I2 = 1000 / 1.

Meten van gelijkstroom met stroomconverters
Bij contactloze meting van gelijkstroom met stroomconverters wordt het zogenaamde Hall-effect benut. Het magneetveld dat door de stroomvoerende leider gegenereerd wordt, kan men gebruiken. Wanneer dit magneetveld loodrecht op een Hallsonde gericht is, ontstaat aan de zijkanten van de Hallsonde een spanning. Deze spanning noemt men de “Hall-spanning”. De Spanning wordt van de stroomconverter gemeten om zo conclusies te trekken over de vloeiende stroom. Bij dit meetprincipe moet men er op letten, dat het instrument “ge-nuld” wordt, omdat het natuurlijk optredende magneetveld ook gemeten wordt. Om meetfouten te voorkomen beschikken stroomconverters voor gelijkstroom daarom over een zero-functie, waarmee het punt bepaald wordt dat er geen stroom vloeit. Het grote voordeel bij de meting van stroom met behulp van een stroomconverter is, dat er geen direct contact met de geleider gemaakt hoeft te worden. Daarmee is het probleemloos mogelijk om zeer grote stroomwaardes te meten, zonder dat de veiligheid van de gebruiker in het geding komt. 


Als u het onderdeel over stroomconverters in onze catalogus wilt zien of uitprinten,
klik dan op het PDF pictogram.

Stroomconverters: Klik hier voor de catalogus

Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / meettechniek / meetinstrumenten / Stroomconverters

Deze site in het Duits Stroomconverters: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans Stroomconverters: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans Stroomconverters: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels Stroomconverters: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch Stroomconverters: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch Stroomconverters: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans Stroomconverters: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars Stroomconverters: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks Stroomconverters: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch Stroomconverters: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars Stroomconverters: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools Stroomconverters: dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees Stroomconverters: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees Stroomconverters: dezelfde pagina in de Chineese taal.

In aanvulling op de productlijn weegschalen, bieden wij ook een breed scala aan meetinstrumenten.
Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: