PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

   

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

 

Penetrometers

Penetrometers voor het meten van de stevigheid of hardheid in alle soorten fruit. De penetrometers zijn ideaal voor het bepalen van het optimale tijdstip voor de oogst of om het rijpingsproces van vele vruchten te controleren. De stevigheid van het fruit is één van de meest gebruikte parameters in de controle van het rijpingsproces, samen met de controle van oplosbare vaste stoffen door middel van refractometers. De elektronische penetrometers worden met verschillende naalden geleverd. Zo kunnen vruchten met heel verschillende maten en stevigheid geïnspecteerd worden. Het is belangrijk, dat deze voorafgaande stap aan het meetproces correct wordt uitgevoerd, als we willen dat de in de meting verkregen waarden werkelijk geldig zijn om de juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot het optimale moment om te oogsten. We moeten er dusdanig voor zorgen, dat de te meten monsters representatief zijn voor de totale oogst (voor wat betreft minimum aantal bemonsterde eenheden, maat, kwaliteit, etc.). 

Mocht u nog vragen hebben over de penetrometers, dan kunt u ons raadplegen en zullen wij u proberen te helpen de geschikte penetrometer te vinden, hiertoe kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer +31 (0) 53 737 01 92. Onze ingenieurs en technici zullen u graag adviseren over al onze producten.

Wij hebben penetrometers van de volgende fabrikanten in het assortiment:

Penetrometers van PCE Brookhuis

U treft de technische gegevens over onze penetrometers aan wanneer u één van de volgende links aanklikt:

- Penetrometers PCE-PTR 200
  (voor de bepaling van stevigheid fruit, RS-232 poort, optionele software, bereik tot 20 kg) 

Penetrometers van PCE BrookhuisPenetrometers PCE-PTR 200
De penetrometer wordt geleverd met een draagtas met verschillende penetratienaalden voor verschillende soorten fruit. Met deze penetrometers voorkomt u dat u verschillende soorten penetrometers voor verschillende soorten fruit moet gebruiken.

Het is handig om met de penetrometers een eigen bemonsteringsprotocol, geldig voor elk oogstjaar, vast te stellen. Een voorbeeld van een bemonsteringsprotocol om met de penetrometer te werken zou als volgt zijn: Vanaf 10 - 15 dagen vóór de gebruikelijke oogsttijd elk jaar moeten er om de 3-4 dagen monsters van ongeveer 10-15 vruchten worden genomen, die representatief zijn voor de totale oogst, en willekeurig gekozen, op verschillende plekken van het perceel. Het is belangrijk dat de gekozen vruchten even groot zijn en representatief voor de gemiddelde grote, aangezien de stevigheid varieert met de grootte van de vruchten (Houdt er rekening mee, dat hoe groter de vrucht, des te minder stevig hij zal zijn). Het is ook belangrijk, dat de gekozen vrucht volledig gezond is, en geen enkel specifiek probleem vertoont, als gevolg van een ziekte of plaag of fysieke schade die het normale rijpingsproces zou kunnen verstoren en daarna de resterende vruchten aan kan tasten. Hetzelfde type bemonstering kan met de penetrometer worden uitgevoerd voor de controle van een partij opgeslagen of vervoerd fruit. Een climacterische vrucht is een vrucht die in staat is om verder te rijpen, zelfs nadat hij is geplukt, dus als u van plan bent ze gedurende langere tijd op te slaan of over lange afstanden te vervoeren, is het raadzaam om ze zo snel mogelijk te oogsten en ze met de penetrometers te controleren, zodra ze de fysiologische rijpheid aan de boom hebben bereikt. Deze rijping is vooral te danken aan het feit dat de ademhaling en ethyleenproductie, de belangrijkste hormoon, verantwoordelijk voor het rijpings- en verouderingsproces van de vrucht, ondanks dat ze niet meer aan de plant hangt, zich verhoogt. De niet-climacterische vruchten rijpen echter nauwelijks zodra ze van de plant worden gehaald. Vandaar dat het ethyleen vaak in kunstmatige behandelingen wordt gebruikt, om het rijpingsproces van vele soorten, in koelkamers opgeslagen, vruchten te wijzigen.


Wanneer we een meting met penetrometers verrichten, moeten we met een aantal belangrijke factoren rekening houden. Nadat het fruit is klaar gemaakt en de juiste naald in de penetrometer is gemonteerd, zoals in de handleiding van de penetrometer staat beschreven, wordt de stevigheidgraad met de digitale penetrometer in de twee gekozen punten gemeten. Om een juiste meting van de stevigheid te kunnen maken, moet men met de volgende punten rekening houden:

- De vrucht moeten tijdens de meting stevig op een vast, hard oppervlak vastzitten (bijvoorbeeld een tafel of een bord), zodat er correct met de
  penetrometer druk op kan worden toegepast.

- Tijdens de meting, moeten de kop van de penetrometer, de naald en het fruit zelf op één lijn staan. U moet elke wending of beweging van de
  naald tijdens de meting vermijden. De druk moet volledig loodrecht met de naald worden toegepast, andere hoeken moeten worden vermeden.

- De druk die met de naald op het fruit wordt uitgeoefend, moet LANGZAAM en UNIFORM zijn, totdat de inkeping op de naald wordt bereikt.
  Een te snelle of onregelmatige druk kan waarden geven die ver van de correct gemeten waarden liggen. De duur van het proces, vanaf het
  moment dat de druk op het fruit wordt uitgeoefend, totdat de inkeping van de naald wordt bereikt, moet ongeveer 2 seconden duren (nooit
  minder).

- Zorg ervoor dat alle metingen met de penetrometer in zo vergelijkbaar mogelijke omstandigheden worden verricht, zodat de resultaten niet
  aangetast worden en een statistische vergelijking en analyse van de verkregen gegevens mogelijk is.

- Voor een hoge meetnauwkeurigheid met de penetrometers, is het ideaal een testbank te gebruiken waarmee u de druk op het fruit op een
  gecontroleerde manier toe kunt passen, en het zowel aan een constante druk en penetratie hoek kunt onderwerpen.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / meettechniek / meetinstrumenten / penetrometers
In aanvulling op de productlijn weegschalen, bieden wij ook een breed scala aan meetinstrumenten.
Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: