PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

   

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Hier vindt u alle geluidsmeters in onze shop!

Hier vindt u alle geluidsmeters in onze shop!

Hier vindt u alle geluidsmeters in onze shop!

Hier vindt u alle geluidsmeters in onze shop!

Hier vindt u alle geluidsmeters in onze shop!

Geluidsmeters

Klik hier voor alle geluidsmeters in de shop!Bij PCE Brookhuis vindt u een uitgebreid assortiment meters om het exacte geluidsniveau te meten. De geluidsmeting door middel van draagbare akoestische instrumenten zorgt voor een zeer snel inzicht van de situatie, maar draagt ook bij aan een regelmatige controle meting. Sommige modellen van de akoestische instrumenten hebben interne geheugen opties (bijvoorbeeld de geluidsmeter met een datalogger). Met deze apparaten kunnen opnames van langere tijd worden gemaakt van diverse geluidsbronnen, de resultaten kunnen later met een PC of laptop worden geëvalueerd. 

De meting van geluid/lawaai is inzetbaar voor diverse gebieden, met name de mobiele meting (bijvoorbeeld voor de evaluatie van de stressfactor op kantoor of zelfs op straat. Maar ook in de particuliere sector is deze geluidsmeter van belang, bijvoorbeeld voor metingen als er sprake is van lawaai door huurders of huisgenoten. Wij bevelen u aan, als getroffende, om een meting te doen van langere tijd. Zo kunt u de verzamelde resultaten aan een instantie doorgeven.  

Mocht u nog vragen hebben of komt u er toch niet helemaal uit? Geen enkel probleem, neem tijdens kantooruren contact met ons op via +31 (0)53 - 737 01 92. Onze technische medewerkers geven u graag meer advies over deze geluidsmeters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Wij hebben geluidmeters van de volgende fabrikanten in ons assortiment:

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis Geluidsmeters van de firma SauterGeluidsmeters van de firma CasellaGeluidsmeters van de firma SynthaxGeluidsmeters van Dostmann

Hieronder vindt u ons assortiment geluidsmeters, klik op de links voor meer informatie: 

- Geluidsmeters PCE-EM 886
  (voor geluid, temperatuur, vochtigheid, lux en stroom-metingen voor hobby gebruik, 5 in 1)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-EM883 
  (multifunctioneel apparaat voor geluid, lux, temp. en vochtigheid / inzetbaar voor scholen en opleiding)

Geluidsmeters PCE-EM882Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-SDL 1 
  (voor de detectie van geluid, geheugen voor 129920 records met tijd en datum, compact ontwerp)

Geluidsmeters PCE-SDL 1 Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-MSL 1
  (Mini-geluids met geïntegreerde temperatuurmeting, Min Max functie, compact ontwerp)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-MSM 4
  (Standaard industrie-apparatuur, precisie ± 1,4 dB, gekalibreerd)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-318 
  (bereik vanaf 26 dB, nauwkeurigheid ±1,5 dB, analoge uitgang)

Geluidsmeters PCE-318 Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-322A 
  (nauwkeurige geluidsmeters met datalog functie, met USB-interface & software)

Geluidsmeters PCE-322 A Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-353 
  (geluidsniveaumeter met groot meetbereik / optionele software voor data-analyse op de computer)

Geluidsmeters PCE-353Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-NDL 10
  (Geluidsmeter met microfoon op afstand, meetwaarde-opslag, A en C beoordeling, tijdbeoordeling)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis Geluidsmeter PCE-NDL 10

- Geluidsmeters PCE-428
  (Klasse 2 geluidsniveaumeter, octaafbandfilter, datalogger, slow, fast en pulsgewicht)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-430
  (Klasse 1 geluidsmeter, octaafbandfilter, datalogger, slow, fast en impulsgewicht)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters PCE-432
  (Klasse 1 geluidsmeters, octaaf band filter, datalogger, slow, fast en impulsgewichten, GPS)

Geluidsmeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters CEL-246
  (geluidsniveaumeter klasse II, diverse functies (LAF, Leq, etc.), dataopslag)

Geluidsmeters CEL-246Geluidsmeters van de firma Casella

- Geluidsmeters CEL-620 serie 
  (geluidsniveaumeter klasse II voor geluidscontrole op de werkplaats, met dataopslag)

Geluidsmeters CEL-620 serieGeluidsmeters van de firma Casella

- Geluidsmeters CEL-632
  (Voor beroeps- en omgevingsgeluidsmetingen, modellen van klasse 1 of 2, 2 gb opslag, TFT-kleurendisplay)

Geluidsmeters van de firma Casella

- Geluidsmeters CEL-633
  ( modellen van klasse 1 of 2, 2 gb opslag, TFT-kleurendisplay, statistische waarden)

Geluidsmeters van de firma Casella

- Geluidsmeters dBadge CEL-350 
  (geluidsmeter voor al het lawaai op de werkplek, met uitgebreid softwarepakket)

Geluidsmeters dBadge CEL-350 Geluidsmeters van de firma Casella

- Geluidsmeters SLT 
  (de geluidsmeter SLT is voor permanente bewaking van het geluid ter plaatse)

Geluidsmeters SLT Ampèremeters van de firma PCE Brookhuis

- Geluidsmeters voor stationair gebruik 
  (geluidsmeters zoals transducers voor permanente geluidsmeting, 4-20 mA)

Geluidsmeters voor stationair gebruik Ampèremeters van de firma PCE Brookhuis

Voor alle geluidsmeters zijn microfoon-verleningen, statieven, geluidskalibratoren en ISO-certificaten beschikbaar. De geluidsmeters worden gekalibreerd geleverd. De tijdelijke sensorafwijking maakt een herkalibratie nodig. U kunt de geluidsmeter zelf kalibreren (met behulp van een kalibrator) of u kunt de ISO-kalibratie door ons laten uitvoeren. Bij de ISO-kalibratie worden de geluidsmeters in het laboratorium getest en daarna wordt er een certificaat afgegeven.

 

 

 

 

 Akoestische kalibrator (klasse I en II) (voor continue. Herkalibratie van geluid meetinstrumenten)  Microfoon verlengkabel  (Voor het op afstand plaatsen van de geluidsopname microfoon)  Voedingsadapter (Om de batterij te besparen bij bijvoorbeeld een dataoverdracht)  Statief (Voor een optimale opname van de geluidsmeters)


Hieronder treft u enkele foto’s aan van verschillende geluidsniveaus instrumenten, die in de praktijk worden toegepast. De linker afbeelding ziet u één van de instrumenten die geluid door middel van een spotmeting wordt toegepast in een fabriek. De middelste afbeelding toont een appparaat met een logger-meting, die wordt toegepast op een snijmachine. De rechter foto is een geluidsmeetapparaat te zien op een statief die een langdurige geluidsopname maakt (van lawaai op de weg). 

 

 

 


Hier treft u wat algemene informatie aan over het omgaan met het geluid van akoestische meetinstrumenten (op alfabetische volgorde). PCE kan juistheid niet garanderen: 

A-weging
De gevoeligheid van het menselijk oor is afhankelijk van de frequentie. Lage en hoge tonen worden gezien als minder luide middentonen. Onze akoestische instrumenten houden rekening met de frequenties in het geluid, volgens de A-weging curve. De waarden worden door de geluidsniveaumeters in dB (A) uitgedrukt. In het milieu is de A-weging het meest voorkomende frequentiecijfer. Andere wegingen (bijv. B- of C-weging) worden zelden gebruikt (de meest populaire akoestische instrument zijn de PCE-999 en PCE-332 A). 

Beoordelingsniveau
Op een referentieperiode (bijv. dag of nacht) kan via een geluidsmeting als afzonderlijk kenmerk worden geschouwd. Dit kan alleen met de akoestische instrumenten met een frequentie-analyse-functie. Afkortingen: Lr (rating level), voor de tijd van de dag LT, voor de nacht LN (tevens ook dB). In de Anglo-Amerikaanse gebieden wordt ook Ldn vaak gebruikt. 

Decibel
De tiende deel van bel. Een bel wordt gedefinieerd als de logaritme van de verhouding tussen twee vergelijkbare hoeveelheden. De meeste akoestische instrumenten geven alleen dB aan. Wordt vaak gebruikt om het geluidsniveau te meten, met de huidige geluidsvermogen wordt vergeleken met een overeengekomen referentie geluidsvermogen. Afkorting: dB. 

Geluidsniveau energie-equivalent (Leq)
Wanneer equivalentiebeginsel van energie, wordt aangenomen dat de gemiddelde akoestische energie over een periode van een discontinue geluid T heeft hetzelfde effect als dat van een continu geluid van gelijke energie. In dit geval wordt aangenomen dat een continu geluid X, beschrijft een geluid met de duur D, gelijk aan een geluid, waarvan slechts de helft van de duur (D / 2) heeft, maar een 3 dB (= 10 * log 2) beter geluidsmeting niveaus heeft (geschikt voor dit doel: Sound Meters PCE-353). 

Infraschall
Frequenties die onder de 16 Hz liggen (Hz = 1/s) 

Constructiegeluiden
Geluid, die voortkomen door vaste stoffen, bijv. plafonds en muren in gebouwen. Dit is van groot belang voor de bouwakoestiek. 

Lden of ook LDEN 
Het voorstel van de EU-richtlijn over de „evaluatie en beheersing van omgevingslawaai“ is een ruisindex ontstaan: Dag-Avond-Nacht-niveau (day/evening/night). Daarbij worden in de volgende avonduren (in het niveau 19.00 - 23.00 uur) met een toeslag van 5 dB en de nachtelijke uren (23.00 - 7.00 uur) met een toeslag van 10 dB gemeten. 

Maximumniveau
Maximale waarde van een event, ook wel piekniveau genoemd. Bij discontinue geluiden is het vaak zeker, dat er meerdere pieken zijn. Het gemiddelde maximale niveau wordt gecombineerd of gemeten via het procentueel niveau L1. 

Geluid(druk)niveau
De grootte van de geluidsdruk van een bron X ten opzicht van de referentiegeluidsdrukp0. L = 20 log (px/p0). Wordt uitgedruk in decibel (dB), vaak met frequentiewaarde [bijv. dB(A)].

Geluidsbelastingsniveau (SEL)
(ook LAE) Met de LAeq nauw verwante parameter, met de individuele gebeurtenissen door middel van de akoestische instrumenten (zoals viaducten). De geluidsenergie wordt genormaliseerd naar een periode van 1 sec.

Piekniveau
Maximum bereikt door de decibelmeter in een discontiue geluid, zelfs het maximumniveau. Mogelijk vanwege de sterke willekeurige fluctuaties van het gemiddelde maximale niveau of beter door de procentueelniveau L1 aangegeven. 

TA lawaai

Technische Instructies over geluidhinder

Algemene administratieve verordening op de federale verontreiniging door 26.8.98. In de TA geluid wordt bepaald welke waarden strikt te worden vastgehouden aan het publiek te beschermen tegen de schadelijke effecten van lawaai van werking van de apparatuur. De nieuw geplaatste in werking TA geluidsoverlast geldt voor de vergunningverlening en voor het niet verplichten een vergunning. In de bijlage bij het bepalen van de geluidssituatie wordt gefixeerd. 

Tijdbewaking
Om fluctuerende geluidsniveau op de voormalige gemeenschappelijke Pointer instrumenten volgen, werden verschillende tijdsconstanten geïntroduceerd: Fast, Slow, Impulse. De normen voorgeschreven in de regel die van toepassing is Z.. Kort geluid pulsen worden vaak gezien als aanzienlijk meer storend dan meer geluid gebeurtenissen (dit is een menselijk gevoel - de akoestische instrumenten niet geïnteresseerd in dat). Daarom is geluidsmetingen de duur van elke geluidpulsen rekening gehouden door een fokker.

(Bron: UBA)

 

Mocht u verder nog vragen hebben, neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

 

Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / meettechniek / meetinstrumenten / geluidsmeters
In aanvulling op de productlijn weegschalen, bieden wij ook een breed scala aan meetinstrumenten.
Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: