PCE Main

Home Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

Adverteren

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Direct naar onze online shop!

Analyse weegschalen

Analyseweegschalen zijn weegschalen die met hoge precisie werken. We hebben het in dit geval over weegschalen met een resolutie van Analyse weegschalen minstens 0,01 mg. De eisen die aan analyseweegschalen gesteld worden zijn bijzonder hoog. Om correcte wegingen door te kunnen voeren, zijn deze weegschalen met bijzondere eigenschappen uitgerust. Een opvallend kenmerk van de analyseweegschaal is bijvoorbeeld de windkap. De windkap zorgt ervoor dat de weegschaal slechts het te wegen object weegt, zonder invloeden van buitenaf. De windkap kan gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals glas of kunststof. Daarnaast kan de openingswijze ook nog variëren. Er zijn weegschalen waarbij de windkap automatisch, met behulp van een bewegingssensor, geopend wordt. Er zijn ook weegschalen waarbij dit op mechanische wijze gebeurd. De windkap alleen is niet voldoende om correcte wegingen te kunnen doen. Daarom zijn de meeste analyseweegschalen ook met interne kalibreerautomatiek uitgerust. Deze zorgt voor een juiste aanpassing van de weging, in regelmatige tijdsintervallen en bij temperatuurverschillen. Een verdere bijzonderheid is het filter, die de meetwaarden filtert en de gebruiker alleen de bruikbare meetwaarden geeft. Door alle technische verfijningen ontstaat er natuurlijk een veelvoud aan mogelijke foutbronnen. Daarom dient het terrein geschikt te zijn voor een analyseweegschaal en moet het personeel geschoold zijn. Naast de functies voor precieze gewichtsbepaling, hebben deze weegschalen nog een paar nuttige functies, zoals bijvoorbeeld de stuktelfunctie, GLP-protocollering, procentbepaling, recept functie, statistiekfunctie, dichtheidsbepaling en nog veel meer. De meeste analyseweegschalen hebben een data-interface om de waarden beter te kunnen protocolleren. Zo kunnen de analyseweegschalen direct met een printer verbonden worden, of met een PC. Hiervoor staan analyseweegschalen met verschillende interfaces ter beschikking, zoals bijv. RS-232, USB, LAN, WiFi of Bluetooth. Bij sommige analyseweegschalen bieden wij een kalibratiecertificaat aan. Mocht u nog vragen hebben over de analyse weegschalen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze analyse weegschalen en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

U treft de technische gegevens over onze analyse weegschalen aan wanneer u één van de volgende links aanklikt:

- Analyse weegschalen PCE-ABZ 100C
(Analyse weegschalen van zeer goed kwaliteit, weegbereik 100 g, resolutie 0,1 mg, RS-232 interface)

Analyse weegschaal PCE-ABZ 100C Analyse weegschalen van PCE Benelux

- Analyse weegschalen PCE-ABZ 200C
(Analyse weegschalen met een weegbereik tot 200 g, resolutie 0,1 mg, RS-232 interface)

Analyse weegschalen van PCE Benelux Analyse weegschalen PCE-ABZ 200 C

- Analyse weegschalen ABS serie
(Weegbereik tot 220 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), RS-232, stuk-telfunctie, GLP protocol)

Analyse weegschalen ABS Serie Analyse weegschalen van Kern

- IJkbare analyse weegschalen ABJ serie (*)
(IJkbaar (*), Weegbereik tot 220 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), interne justier-automatisch)

Analyse weegschalen van Kern IJkbare analyse weegschalen ABJ serie

- Analyse weegschalen AES serie
(Weegbereik tot 220 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), ondergrond weging, grenswaarden functie)

Analyse weegschalen van Kern  Analyse weegschalen AES serie

- IJkbare analyse weegschalen AEJ serie (*)
(IJkbaar (*), Weegbereik tot 220 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), ondergrond weging, TOL)

Analyse weegschalen van Kern IJkbare analyse weegschalen AEJ serie

- Analyse weegschalen ALS-A serie
(Weegbereik tot 250 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), grenswaarden functie, stuk-telfunctie)

Analyse weegschalen van Kern Analyse weegschalen ALS-A serie

- Analyse weegschalen ALJ-A serie
(Weegbereik tot 250 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), incl. ijking, grenswaarden functie)

Analyse weegschalen van Kern Analyse weegschalen ALJ-A serie

- Analyse weegschalen ALT-B serie
(Weegbereik tot 250 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), grenswaarden functie, tierfilter-functie)

Analyse weegschalen van Kern Analyse weegschalen ALT-B serie

- Analyse weegschalen ACS serie
(Weegbereik tot 320 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), receptfunctie, stuk-telfunctie)

Analyse weegschalen van Kern Analyse weegschalen ACS serie

- IJkbare analyse weegschalen ACJ serie (*)
(IJkbaar (*), Weegbereik tot 320 g, resolutie 0,0001 g (0,1 mg), receptfunctie)

Analyse weegschalen van Kern IJkbare analyse weegschalen ACJ serie

- IJkbare analyse weegschalen ABT serie (*)
(Wegingen tot 320 g, resolutie vanaf. 0,00001 g (0,01 mg), incl. ijking, ondergrond weging)

Analyse weegschalen van Kern IJkbare analyse weegschalen ABT serie

- Analyse tafel weegschalen PCE-AVT 1
(Voor nauwkeurige weegresultaten, marmeren plaat, constructiestaal geschilderd, tafel breedte 770 mm)?

Analyse tafel weegschalen PCE-AVT 1 Analyse weegschalen van PCE Benelux

Geen analyse weegschalen in de traditionele zin maar vaak gebruikt voor soortgelijke producten:

- Analyse weegschalen serie PCE-BS
(Goedkope analyse weegschalen met weegbereiken tot 300 g / 0,01 g, 3000 g /?0,1 g of 6000 g / 1 g)?

Analyse weegschalen serie PCE-BS Analyse weegschalen van PCE Benelux

- Analyse weegschalen serie PCE-LSM
(Goedkope en ijkbare analyse weegschalen, weegbereik 200 g / 0,001 g tot 6000 g /?0,5 g)

Analyse weegschalen serie PCE-LSM Analyse weegschalen van PCE Benelux

- Analyse weegschalen PCE-LSZ 200C
(Weegschalen voor het wegen van papier en stoffen, bereik: 0 ... 20000 g/m² en afleesbaarheid: 0,1 g/m²)

Analyse weegschalen PCE-LSZ 200C Analyse weegschalen van PCE Benelux

- Analyse weegschalen PCE-LS
(Analyse weegschalen met intern kalibratie, weegbereik/nauwkeurigheid: 500 g / 0,001 g en 3000 g / 0,01 g)

Analyse weegschalen PCE-LS Analyse weegschalen van PCE Benelux

- Analyse weegschalen PCE-MA 110
(Voor vochtmeting, met een gewicht van max. 110 g, RS-232, geheugen, Leesbaarheid 0,01 g)

Analyse weegschalen PCE-110 MA Analyse weegschalen van PCE Benelux

Informatie over gekalibreerde analyseweegschalen en weegschalen die geijkt kunnen worden. (*)
De analyse weegschalen die met een ster gekenmerkt worden, zijn weegschalen die geijkt kunnen worden. Deze weegschalen zijn dus nog niet geijkt maar, beschikken wel over de juiste mogelijkheden om geijkt te kunnen worden. U dient er op te letten dat deze weegschalen na de aankoop niet meer geijkt kunnen worden. Dat komt, omdat de ijking een extra kostenpost is. Zodoende is het slim om voor de aankoop te overleggen of de weegschaal gebruikt gaat worden voor gebruik waarbij een geijkte weegschaal verplicht is. Geijkte analyse weegschalen zijn weegschalen die direct in de fabriek geijkt worden. In dit geval is het mogelijk voor klanten om zonder problemen een na-ijking door te voeren. Dit komt omdat reeds aan alle wettelijke vereisten is voldaan.?

Niet alle eerder genoemde weegschalen kunnen als klassieke analyse weegschalen gebruikt worden.?
Wij hebben deze keuze gemaakt omdat al deze weegschalen voor het uitvoeren van analyses worden gebruikt. Gewoonlijk hebben alle analyse weegschalen een gevoeligheid van tenminste 0,1 mg. Het resultaat dat in het analysedocument wordt aangegeven is de gemiddelde waarde van minimaal twee resultaten met een reproduceerbaarheid (factor r) die volstaat. De elektronische analyse weegschalen beschikken vaak over een behuizing die ze tegen luchttrillingen beschermt, kalibratieprogramma's en speciale schokdempers om plotselinge bewegingen te voorkomen. Onze weegschalen voldoen aan alle fundamentele vereisten (afhankelijk van het model). Tevens zijn er naast de bij de zending behorende apparatuur, diverse extra componenten voor de weegschalen te verkrijgen:

Analyse weegschalen software

Analyse weegschalen printer

Analyse weegschalen dichtheidsapparatuur

Analyse weegschalen gewichten

Softwarepakket

Printer

Dichtheidsapparatuur

Kalibratiegewichten


De analyse weegschalen worden in bijna de hele industriële sector toegepast, vooral bij kwaliteitsgarantie of productontwikkeling. Deze analyse weegschalen worden echter ook vaak gebruikt bij onderzoek en ontwikkeling in klinieken, technische scholen en universiteiten, bij voorkeur in hun laboratoria. De analyse weegschalen behoren tot de superieure kwaliteitsklasse van laboratorium- en precisieweegschalen met een resolutie van 0,1 mg, een voorbeeld hiervan is de PCE-AB serie. Het model PCE-VXI 60/220 is een weegschaal met een afleesbaarheid van 0,01 mg. Indien u analyse weegschalen met een resolutie van 0,001 mg nodig heeft, moet u er rekening mee houden dat deze analyse weegschalen vloeistoffen verdampen. Behalve de bij de zending behorende windbeschermer, beschikken de weegschalen over een waterpas voor hun correcte plaatsing. Het woord "analyse" komt overigens van het Grieks en betekent "desintegreren, ontleden".

Analyse weegschaal met intern kalibratiegewicht

Op het beeld hiernaast kunt u een weegschaal zien met een intern kalibratiegewicht. Dit gewicht dient voor het automatisch afstellen van de analyse weegschaal. Deze afstelling gebeurt automatisch na een vooraf ingestelde tijd, bijvoorbeeld iedere twee uur, of wanneer er zich een temperatuursverandering van ±1 °C voordoet. Op deze wijze kan men permanent een grote nauwkeurigheid garanderen. Bij inschakeling van één van deze analyse weegschalen worden de functies gecheckt aan de hand van de controle van het elektronische component van het apparaat en een correctie m.b.v. het interne kalibratiegewicht. Er kan een ISO-certificaat worden verstrekt met een kalibratiedocument of een ijking indien u aan de DIN ISO 9000 (kwaliteitsgarantie) moet voldoen.

Analyse weegschalen ISO-certificaat

IJking: De analyseweegschalen dienen naar de EU richtlijnen 90/384 EWG geijkt te worden, als ze als volgt gebruikt gaan worden (uw plaatselijke ijkambt of PCE Instruments kan de ijking uitvoeren):

a) Bij verkoop, indien de prijs van een product wordt bepaald door weging.
b) Bij de productie van geneeskundige middelen in apotheken, alsmede bij analyses op geneeskundig /farmaceutisch gebied.
c) Voor officiële doeleinden, zoals de bepaling van kosten en gerechtelijke sancties.?
d) Bij de productie van verpakkingen.

De ijking van analyseweegschalen (natuurlijk alleen voor modellen die geijkt kunnen worden) kan bij de bestelling of bij herkalibratie doorgevoerd worden. Na een wettelijke ijking, dienen de analyseweegschalen niet meer met een kalibreergewicht gekalibreerd te worden. De eerste ijking heeft een geldigheid van 2 jaar. Daarna moet de weegschaal elk jaar op voor de herkalibratie.?

Indien u het betreffende hoofdstuk van onze catalogus wilt lezen of afdrukken, klikt u dan op het PDF-teken:

Analyse weegschalen, naar de catalogus

Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / weegtechniek / weeginstrumenten / analyseweegschalen

Deze site in het Duits Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Duitse taal , Spaans Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Spaanse taal , Italiaans Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Italiaanse taal , Engels Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Engelse taal , Russisch Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatische Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Kroatische taal , Frans Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Franse taal , Hongaars Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Hongaarse taal , Turks Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Turkse taal. , Tsjechisch Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaarse Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal,?Pools Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Poolse taal , Portugees Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Portugese taal , Chinees Analyse weegschalen: dezelfde pagina in de Chineese taal.

In aanvulling op de productlijn weegschalen, bieden wij ook een breed scala aan weeginstrumenten.
Een kort overzicht van de weegtechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: