Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibratie Contact
 
        Laboratorium Meettechniek Regeltechniek Veiligheid Technologie Weegtechniek


Bestel hier onze gratis
PCE Brookhuis catalogus

Bezoek onze virtuele Catalogue

 


Gasmeter Gas-Pro 
draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen

De gasmeter Gas-Pro kan met maximaal 5 sensoren worden uitgerust, o.a. een CO2-sensor met ATEX-bescherming. Dankzij het feit dat de gasmeter met verschillende sensoren uit te rusten is, is het mogelijk om deze gasmeter Gas-Pro in leidingen, zuiveringsinstallaties, afvoerbuizen, op stortplaatsen, schepen, in de chemische en aardolie-industrie te gebruiken. Bij de ontwikkeling van deze gasmeter hebben de ingenieurs er vooral op gelet om de afmetingen klein te houden, terwijl de zeer eenvoudige bediening d.m.v. één enkele toets geschiedt en het beeldscherm zeer goed af te lezen is. Met het "Top Mount"-beeldscherm is dit alles mogelijk, zelfs wanneer de gasmeter op het lichaam gedragen wordt. De eentoetsbediening d.m.v. een of twee klikken is zeer prettig en maakt het mogelijk om door het menu te navigeren zelfs wanneer de gebruiker handschoenen aan heeft. Een ander hoogtepunt is de "Positiv Safety"-aanduiding. Aan de hand van drie LED, die zich precies onder het beeldscherm bevinden, wordt de status van de gasmeter Gas-Pro aangegeven. De groene aanduiding geeft aan dat alles OK is. Bij een geel lampje moet de gasmeter worden gecontroleerd, bijvoorbeeld voor een onderhoudsbeurt of een kalibratie. Een rood lampje geeft aan dat de gasmeter Gas-Pro niet gebruikt mag worden en dat hij naar de fabriek moet worden gestuurd voor een onderhoudsbeurt of reparatie. Dit houdt in dat zelfs personeel dat geen ervaring heeft met dit apparaat ervan op de hoogte is of de gasmeter Gas-Pro wel of niet te gebruiken is. Het pre- en hoofdalarm waarschuwt zowel akoestisch (95 dB) als optisch met twee kleuren LED die vanuit iedere invalshoek te zien zijn, en tevens d.m.v. vibratie. In de rubberen en schokbestendige behuizing kan een zuigpomp worden aangesloten. De zuigpomp wordt via een contact geactiveerd wanneer deze op de gasmeter wordt geplaatst. Met opgeladen accu's kan de gasmeter Gas-Pro gedurende maximaal 19 uur werken, en 17 uur indien ook de zuigpomp wordt gebruikt. De opgemeten gasconcentraties worden iedere 10 seconden in het interne geheugen van de gasmeter opgeslagen. Behalve de meetwaarden, worden ook de laatste 1000 gebeurtenissen in het geheugen opgeslagen (in- en uitschakelen, pre-alarm, hoofdalarm, kalibratie, etc.). De opgeslagen gegevens kunnen van de gasmeter via een USB-kabel, een oplaadstation met interface of een kalibratiestation naar een PC worden getransfereerd. Om de gasmeter aan werkkleding te kunnen bevestigen beschikt hij over een clipsluiting. Mocht u vragen hebben over de gasmeter Gas-Pro, dan kunt u de volgende technische  specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze gasmeters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Gasmeter Gas-Pro    Handleiding van de Gasmeter Gas-Pro   CE Certificaat van de Gasmeter Gas-Pro   Video van de Gasmeter Gas-Pro    Software van de Gasmeter Gas-Pro    Productblad van de Gasmeter Gas-Pro

Gasmeter Gas-Pro 

- Akoestisch alarm (95 dB)
- Visueel alarm (twee LED: rood en blauw)
- Gasmeter met vibratie-alarm
- Zeer eenvoudige bediening met 1 toets 
- Beeldscherm op de bovenzijde geplaatst
- "Positiv Savety"-aanduiding: groen, geel en 
  rood 
- Werking d.m.v. diffusie of met pomp 
- Schokbestendige rubberen behuizing 
- LCD met achtergrondverlichting 
- Kan in Ex-zones gebruikt worden 
- Regelmatige controletoon voor aanduiding van 
  correcte werking 
- Controleert maximaal 5 gassen tegelijkertijd
- IP 65/67 bescherming tegen water en stof 
- Gasmeter met datalogger
- Automatische kalibratie met optioneel
  verkrijgbaar I-Test Station 

Gasmeter Gas-Pro 

Gasmeter Gas-Pro met oplader

Technische specificaties
Meetbereiken en alarminstelling 
Parameter / Gas Symbool Bereik Resolutie
brandbare gassen* LIE (katalytisch) 0...100 % LIE (LEL) 1 %
Zuurstof O2 0...25 vol.% 0,1 %
Kooldioxide CO2 0...5 vol.% 0,01 %
Koolmonoxide /
waterstofsulfide** 
CO/H2S (CO) 0...500 ppm
(H2 0...100 ppm 
(CO) 1 ppm
(H2 0,1 ppm
Extra sensoren voor de gasmeter      
Ammoniak NH3 0...100 ppm 1 ppm
Zwaveldioxide SO2 0...10 ppm 0,1 ppm
Ozon O 0...1 ppm 0,01 ppm
Chloor CI2 0...100 ppm 0,1 ppm
Chloordioxide CIO2 0...1 ppm 0,01 ppm
Stikstofmonoxide NO 0...1000 ppm 1 ppm
Stikstofdioxide NO2 0...100 ppm 0,1 ppm
Brandbare gassen LIE (infrarrood) 0...100 % LIE (LEL) 1 %

* Men kan aan de hand van methaan, butaan, pentaan en ethyleen kalibreren. Neemt u contact met ons op voor andere kalibraties
** Combisensor

Akoestische alarmen

95 dB (A)
Akoestische controletoon. Deze functie is uit te schakelen.

Visueel alarm

Zeer heldere LED, rood en blauw, die vanaf iedere invalshoekhoek te zien zijn.

Vibratie-alarm

Naast het akoestiche en optische alarm, vibreert de gasmeter. .

Beeldscherm

LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. 

Beeldscherm

LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. 

Meetwaardengeheugen

50 uur bij een interval van 10 seconden 

Energievoorziening

Lithium-ion-accu (Li-Ion)
ca. 19 uur bij gebruik via diffusie
ca. 17 uur bij gebruik met pomp

Beeldscherm

LCD op de bovenzijde geplaatst. Bij alarm verandert de kleur van groen naar rood. 

Bescherming van de gasmeter

IP 65 / 67

Afmetingen

130 x 82 x 43 (hoogte x breedte x diepte)

Gewicht

 340 g, 4 gassen zonder pomp
380 g, 5 gassen met pomp

Omgevingsomstandigheden

-20 ... +50 °C
20 ... 90 % RV nietcondenserend

Standaarden / normen

EN 60079-29, EN 45544, EN 50104
EN 50270, EN 50271 EN 61779

Normen

ATEX -II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
IECEx - Ex ia d IIC T4
UL:Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D
cUL: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D

Interface

Specifiek USB-kabel

Waarschuwing! Gewijzigde instructies voor gasmeters.

Volgens de ATEX- en BG-richtlijnen (T021 en T023) moeten alle draagbare gasmeters voor elk gebruik of één keer per dag visueel geïnspecteerd worden en een displaytest ondergaan. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de testgassen en de noodzakelijke apparatuur om een dergelijke test uit te kunnen voeren: Telefoon: +31 (0)900 - 120 00 03

Accessoires

Gasmeter Gas-Pro 

Q-test
Met behulp van de Q-test en de desbetreffende testgas, kunt u met de Gas Pro eenvoudig een test uitvoeren. De Q-test is verkrijgbaar in drie varianten: 

- Teststation en een houder
- Teststation en de lader 230 V AC
- Teststation en de lader 9 ... 30 V DC. 

Het testgas is niet bij de levering inbegrepen. 

Gasmeter Gas-Pro 

I-test
Met behulp van de I-test en het geschikte testgas, kunt u de gasmeter Gas Pro automatisch ijken en/of kalibreren. De gastoevoer wordt bij uitvoer van de I-test automatisch geopend of gesloten. De test- en kalibratiegegevens worden opgeslagen en kunnen vervolgens naar een computer verstuurd worden. 

Het testgas is niet bij de levering inbegrepen. 

Onderhoud en herkalibratie U kunt ons uw gasmeter opsturen voor onderhoud of kalibratie (bijvoorbeeld iedere 6 maanden). De meter wordt dan gedemonteerd, schoongemaakt en weer opnieuw gekalibreerd. Indien een sensor niet meer kan worden gekalibreerd of als de levensduur is verstreken, zullen wij u hierover informeren. In onze catalogus beschikken wij over reserve sensoren. 

Deze gasmeter is door de ATEX goedgekeurd. Wat betekent dat?
De ATEX-productrichtlijnen (officieus ook bekend als "ATEX 95" door het relevante Art. 95 van het EU-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europese Parlement en de Raad voor de harmonisatie van de wetgeving van de Lidstaten voor het gebruik van apparaten en veiligheidssystemen op plaatsen waar explosiegevaar kan bestaan, leggen de normen vast voor het op de markt brengen van produkten die in deze sectoren worden gebruikt. Het reglement bevat in Bijlage II de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid waar de fabrikant rekening mee moet houden en die na een beoordelingsprocedure moet worden goedgekeurd. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen.


Gasmeter Gas-Pro 
Gasmeter bij industrieel gebruik 

Gasmeter Gas-Pro 
Gasmeter Gas-Pro voor het beschermen van personen bij werkzaamheden in bijvoorbeeld een riool 
Omvang van de levering
1 x gasmeter Gas-Pro, 1 x oplader, 1 x clipsluiting, 1 x gebruiksaanwijzing,
1 x kalibratiecertificaat, 1 x zuigkap en zuigslang (alleen de versie met pomp)

Let op: Uitgesloten van het retourrecht

Beschikbare optionele producten
- Reserve sensoren voor de gasmeter op aanvraag 
- Oplader voor de auto (12 V)
- Interne elektrische pomp
- Oplaadstation met interface
- Volledig automatisch kalibratiestation I-Test
- Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt en kalibratie met fabriekscertificaat 
- Testgassen en verwijdering


Gasmeter Gas-Pro 
Gasmeter Gas-Pro met zuigkap 

Gasmeter Gas-Pro 
Gasmeter Gas-Pro met oplader en bijbehorende interface 

Gasmeter Gas-Pro 
Toepassingsgebieden van de gasmeter Gas-Pro 
Naar Gasmeter Gas-Pro Van de Gasmeter Gas-Pro naar de homepage
Hier vindt u het complete overzicht van alle meetinstrumenten in het programma van PCE Benelux 
Contact
PCE Brookhuis 
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Tel. +31 (0)900 120 00 03
Fax +31 (0)53 430 36 46

Deze site in het Duits Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Tsjechische taal
Bulgaars Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Poolse taal , Portugees Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees Gasmeter Gas-Pro: dezelfde pagina in de Chineese taal.

Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers

Weerstationen
Zuurstofmeters
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: