Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibratie Contact
 
        Laboratorium Meettechniek Regeltechniek Veiligheid Technologie Weegtechniek


Bestel hier onze gratis
PCE Brookhuis catalogus

Bezoek onze virtuele Catalogue

 


VDE-tester SECUTEST-serie
VDE-tester voor elektronische apparaten / Juridisch goedgekeurde testprotocollen / Automatische detectie van een fouten bij de netaansluiting / 4,3” TFT-display / Schokbestendige rubberen behuizing / Diverse interfaces

De VDE-tester wordt gebruikt in situaties waar de veiligheid van elektrische apparatuur dient te worden gewaarborgd. Deze veiligheid moet preventief bepaald worden op bepaalde afstanden en daarvoor is dit instrument uitermate geschikt. Ter bescherming van de gebruiker aan de ene kant, maar ook door de wet- en regelgeving van de overheid, operators en verzekeringsmaatschappijen is het gebruik van een VDE-tester noodzakelijk. Naast de testen die uitgevoerd worden op vooraf ingestelde momenten is het tevens belangrijk om de apparatuur te controleren na het uitvoeren van een reparatie. Door acht vooraf ingestelde testsequenties die aan alle eisen voldoen, kunnen standaardmetingen uitgevoerd worden. In aanvulling hierop is het ook mogelijk om vrij configureerbare testprocedures voor specifieke inspectietaken in te stellen. Door directe keuzetoetsen, softkeys en een dubbele draaischakelaar is een eenvoudige en comfortabele bediening mogelijk gemaakt. Hieraan draagt tevens de DUT-aansluiting en de beschermingsklasse erkenning aan bij. De meting van lekkages meet de VDE-meter betrouwbaar tot een bandbreedte van 1 MHz. Door middel van een moderne multi-channel meettechniek biedt de VDE-meter de mogelijkheid om meetwaarden snel vast te stellen. Daarbij ondersteunen 16 kanalen, die parallel beschikbaar zijn, een gelijktijdige meting. Gegevens worden opgeslagen als een enkele meting of als testreeks, waarin tot wel 50.000 meetwaarden opgeslagen kunnen worden. De gemeten waarden kunnen eenvoudig worden geëxporteerd als een complete database via USB-poorten en worden vervolgens weergegeven in een spreadsheet. Tevens kunt u bijpassende software gratis van het internet downloaden. De hiervoor genoemde USB-poorten bieden naast de mogelijkheid om gegevens te exporteren ook de mogelijkheid om een barcodescanner of een extern toetsenbord aan te sluiten.
Mocht u vragen hebben over de VDE-tester SECUTEST-serie, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze VDE-tester en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

VDE-tester SECUTEST-serie   Gebruikshandleiding van de VDE-tester SECUTEST-serie bekijken / afdrukken   CE Certificaat van de VDE-tester SECUTEST-serie   Video van de VDE-tester SECUTEST-serie   Software van de VDE-tester SECUTEST-serie   Productblad van de VDE-tester SECUTEST-serie

VDE-tester SECUTEST-serie

- Dataopslag voor maximaal 50.000 datasets
- Dubbele draaiknop, directe keuzetoetsen 
- Helder, hoge resolutie 4,3” TFT-display
- Voor internationaal gebruik
- Testprotocollen die aan alle juridische eisen
  voldoen

- Autom. detectie van fouten in de
  netaansluiting 
- Detectie DUT-aansluiting
- Erkenning beschermingsklasse 
- Schokbestendige behuizing
  (geďntegreerde rubbere bescherming)
- Diverse interfaces

Technische specificaties van de VDE-tester SECUTEST-serie

Toepassingsgebied

Schakelmeting 

Meetvariant 

Meetfuncties
proefstroom/ spanning

Enkele metingen: Schakelstanden, draaischakelaar niveau groen
Metingen aan spanningsvrije

RPE 

 

Aardegeleidersweerstand
Aardegeleidersstroom (200 mA)
SECUTEST Base10: 10A*

RISO

SK I
SK II 

Isolatieweerstand
Testspanning

Metingen op testobjecten onder netspanning

IPE 

DIR
DIF
ALT

Aardegeleider effectieve waarde 
Wisselstroomcomponent
Gelijkstroomcomponent
Testspanning

IB  

DIR
DIF
ALT

Contactstroom effectieve waarde
Wisselstroomcomponent
Gelijkstroomcomponent
Testspanning

IG  

DIR
DIF
ALT

Lekstroom effectieve waarde 
Wisselstroomcomponent
Gelijkstroomcomponent
Testspanning

IA  

DIR
ALT

Lekstroom van toepassingscomponent
Testspanning
Lekstroom effectieve waarde

IP  

DIR met sonde

Wisselstroomcomponent
Gelijkstroomcomponent
Testspanning

U

 

U Sondespanning effectief
Wisselspanningcomponent
Gelijkspanningcomponent

ta

 

PRCD-bedieningstijd voor 30 mA-PRCDs
Netspanning aan de contactdoos
P Functietest aan de contactdoos
Stroom tussen L en N 
Spanning tussen L en N

P

 

Frequentie 
Actief vermogen
Schijnbaar vermogen
Vermogensfactor 

Sondemeetfunctie 

EL1 

 

Verlengkabel test met adapter EL1: doorgang, kortsluiting, polariteit (aderen uitwisseling)

EXTRA 

 

Gereserveerd voor uitbreidingen van software-updates

Legende 
DIR = directe meting, DIF = differentiële stroommeting, ALT = alternatieve meting (plaatsvervangende stroommeting)

Automatische test-sequences: Schakelstanden, draaischakelaar niveau oranje 
Vast ingestelde testverloop

A1 

 

VDE 0701-0702 meettype passief, contactdoos

A2 

 

VDE 0701-0702 meettype actief, contactdoos

A3 

 

VDE 0701-0702 parametrering voor EDV (actief)

A4 

 

EN 62353 (VDE 0751), meettype passief
A5 EN 62353 (VDE 0751), meettype actief

A6 

 

EN 60974-4, aansluitingstype contactdoos

A7 

 

EN 60974-4, aansluitingstype AT 16-DI/AT32-DI

A8 

 

Verlengkabel (RPE, RISO). Meettype passief, adapter EL1

Vrij instelbaar testverloop

AUTO

 

Norm, aansluitingstype. Meettype is vrij selecteer

* 10 A-RPE metingen zijn alleen bij netspanningen van 115 V / 230 V en netfrequenties van 50 Hz/60Hz mogelijk.

Controles 62638 (DIN VDE 0701-0702) / IEC 62353 (VDE 0751)

Meetgrootte 

Meetbereik / Nominaal gebruiksbereik 

Resolutie 

Meetonzekerheid 1)

Aardegeleidersweerstand
RPE 

000 … 999 Ω
1,0 … 9,99 Ω
10,0 … 30,0 

 Ω 1 mΩ
10 mΩ
10 mΩ

(±5 % v.m. +10 D) 
<10 D

Isolatieweerstand 
RISO 

10 … 999 kΩ
1,0 … 9,99 MΩ
10,0 … 99,9 MΩ
100 … 300 MΩ 

1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 mΩ 

(±5 % v.m. +4 D) 
<10 D

±(10 % v.m. +8 D)

Lekstroom 
Alternatieve meting
IPE, IB, IG, IA 2) 

0,0 … 99 µA
100 … 999 µA
1,00 … 9,99 mA
10 …30,0 mA
Alleen IP: 0,0 … 99,9 µA 

1 µA
1 µA
10 µA
100 µA
100 µA 

±(5 % v.m. +4 D)>10 D
>15 mA:
±(10 % v.m. +8 D)

Lekstroom 
Directe meting 
IPE, IB, IG, IA, IP 3) 

0,0 … 99 µA
100 … 999 µA
1,00 … 9,99 mA
10,0 … 30,0 mA 

1 µA
1 µA
10 µA
100 µA 

±(5 % v.m.+4 D)
>10 D

Lekstroom 
Differentiële stroommeting
IPE, IB, IG 4) 

0 … 99 µA
100 … 999 µA
1,00 … 9,99 mA
10,0 … 30,00 mA 

1 µA
1 µA
10 µA
100 µA 

±(5 % v.m.+4 D)
>10 D

Functietest

Meetgrootte 

Meetbereik / Nominaal gebruiksbereik 

Resolutie 

Meetonzekerheid 1)

Netspanning UL-N 

100,0 … 240,0 V~  

0,1 V

-

Verbruikersstroom Lv 

0 … 16,0 ARMS  

10 mA

-

Actief vermogen P 

0 … 3700 W 

1 W 

-

Schijnbaar vermogen S 

0 …4000 VA 

1 VA 

Execution unit 
UL-N * IV

Vermogenfactor LF bij Sinusvorm: cos φ 

0,00 … 1,0 

0,01 

Execution unit P/S.
Weergave > 10 W

Usonde 

Meetgrootte 

Meetbereik / Nominaal gebruiksbereik 

Resolutie 

Meetonzekerheid 1)

Sondespanning (fasezoeken) 

0,0 … 99,9 V
100 … 300 V 

100 mV
1 V 

-

±5 ms

TA PRCD

Meetgrootte  

Meetbereik / Nominaal gebruiksbereik

Resolutie 

Meetonzekerheid 1)

Resolutietijd @ 30 MA 

0,1 … 999 ms 

0,1 ms 

±5 ms

Legenda
M = meetwaarde
D = digit 

1) Informatie is alleen geldig voor weergave op het meetinstrument. Gegevens die via de
  USB-interface worden verzonden kunnen hiervan afwijken.
2) Uit eerdere normen bekend als vervangende of extra stroom
3) Beschermende geleiderstroom, contactstroom, apparaat lekstroom, lekstroom
4) Beschermende geleiderstroom, contactstroom, apparaat lekstroom

Invloedgroottes en invloedeffecten

Invloedgrootte/invloedbereik 

Aanduiding volgens
DIN VDE 0404 

Invloedeffect ± … % v. meetwaarden

Verandering in locatie 

E1 

-

Verandering van de voedingsspanning van de testrichting 

E2 

2,5

Temperatuurschommeling


0 … 40 °C 2,5

E3

De aangegeven invloedeffecten gelden per 10 K
Veranderingen in temperatuur: 2,5

Hoogte van de teststroom 

E4 

2,5

Laag frequente magneetveld 

E5 

2,5

Impedantie van de DUT 

E6 

2,5

Capaciteit bij isolatiemetingen 

E7 

2,5

Curvestroom van de gemeten stroom

 

 

49 … 51 Hz

 

 

 

E8

2 met capacitieve belasting (voor gelijkwaardige lekstroom) 

45 … 100 Hz 

 

1 (voor contact stroom) 2,5 alle andere meetbereiken

Referentiebereik

Netspanning 

230 V AC ±0,2 %

Netfrequentie 

50 Hz ±2 Hz

Vorm van de curve 

Sinus (afwijking tussen effectieve- en gelijke waarde <5%)

Omgevingstemperatuur 

+23 °C ±2 K

Relatieve luchtvochtigheid 

40 ... 60 %

Belastingsweerstanden 

Lineair

Nominale bereik

 

Nominale netspanning 

100 … 240 v AC

Nominale netfrequentie 

50 … 400 Hz 

Vorm curve van de netspanning 

Sinus

Temperatuur 

0 … +50 °C

Omgevingsomstandigheden 

 

Omgevingstemperaturen

 

Opslag: 

-20 … + 60 °C

In bedrijf: 

-5 … + 40 °C

Nauwkeurigheidsbereik 

0 … + 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid 

Max. 75% r.v., condensatie is uitgesloten

Hoogte 

Max. 2.000 meter

Toepassingslocatie 

Binnenshuis en buitenshuis alleen binnen bepaalde omgevingscondities

Stroomvoorziening 

 

Netspanning 

100 … 240 V AC

Netfrequentie 

50 … 400 Hz

Input 

200 mA-controle: ca. 32 VA
10 A-controle: ca. 105 vA

Input bij functietest 

Duurt maximaal 3600 VA, vermogen wordt uitgevoerd door middel van het apparaat. 

Elektrische veiligheid

 

Beschermingsklasse 

I volgens IEC 61010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1

Nominale spanning 

230 V

Testspanning 

2,3 kV AC 50 Hz of 3,3 kV DC (Power circuit / contactdoos tegen PE-netaansluiting, USB, vingercontact, sonde, contactdoos)

Meetcategorie 

250 V CAT II 

Vuiligheidsgraad 

2

Veiligheidsuitschakeling

Bij een differentiële stroom >10 mA, uitschakeltijd < 100 ms, omschakelbaar op > 30 mA bij sondestroom terwijl: 
- Lekstroommeting > 10 mA ~/<5 m/s
- Aardgeleiderweerstand meting: >250 mA ~/ <1 ms 

Zekeringen 

Netzekeringen: 2 x 500 V / 16 A FF
Sondezekering: 250 V / 250 mA 
SECUTEST BASE 10: extra 1 x 500 V / 16 A FF

Elektromagnetische comptabiliteit

Emissie 
EN 55011 

 

Klasse

B

Immuniteit 

Testwaarde 

Beoordelingscriterium

EN 61000-4-2 

Contact/lucht – 4 kV / 8 kV 

A

EN 61000-4-3

3 V/m of 1 V/m 

A

EN 61000-4-4 

1 kV 

B

EN 61000-4-5 

1 kV of 2 kV 

A

EN 61000-4-6 

3 V/m 

A

EN 61000-4-11 

0,5 / 1 / 25 periodes
250 periodes 

A
C

Data-interface USB

 

Type 

USB slave voor PC-aansluiting

Type 

2x USB master, voor extern toetsenbord, barcodelezer, USB-stick (voor back-up) en printer

Mechanisch design

 

Weergave 

4,3”multi-display (9,7 x 5,5 cm), achtergrondverlichting. 480x272 punten, bij 24 bits kleurdiepte

Afmetingen 

295 x 145 x 150 mm (BxHxD)
Hoogte met handvat: 170 mm

Gewicht 

2,5 kg

Bescherming 

Behuizing: IP 40
Contactdoos: IP 20 naar DIN VDE 0470 deel 1 / EN 60529

Voorschriften van de normen waarnaar de VDE-tester is ontworpen en getest

IEC/EN 61010-1:2010
VDE 0411-1:2011 

Veiligheidseisen voor elektrische meet-, regel, en laboratoriumapparatuur – algemene eisen

DIN VDE 0404 deel 1: 2002 

Test- en meetinrichtingen voor het testen van de veiligheid van elektrische instrumenten – algemene bepalingen

DIN VDE 0404 deel 2: 2002

 Voor het testen van de apparaten na reparatie, wijziging of bij periodieke testen

DIN VDE 0404 deel 3: 2005 

Apparatuur voor periodieke onderzoeken en tests voorafgaand aan de ingebruikname van medische elektrische apparatuur of systemen

DIN EN 60529 / VDE 0470 deel 1 

Testinstrumenten en testprocedures
Bescherming tegen de behuizing (IP-code)

DIN EN 61326-1 / VDE 0843-20-1 

Elektronica voor meet-, regel, en laboratoriumgebruik.
EMC-eisen: deel 1: Algemene vereisten

Achterzijde van de VDE-tester SECUTEST-serie
Aan de achterzijde van de VDE-tester uit de SECUTEST serie zijn de USB aansluitingen aangebracht.

Verschillende varianten van de VDE-tester
SECUTEST BASE
SECUTEST BASE 10 

Omvang van de levering 
1x VDE-tester SECUTEST BASE. BASE 10, 1x voedingskabel, 1x testsonde (2m afgewikkeld, 1x USB kabels (USB A naar USB-B, lengte 1,5 m), 1x krokodilklemmen, 1x kalibratiecertificaat, 1x Quick Start Guide 

Optionele toebehoren 

Barcodelezer: De barcodelezer beschikt over een USB-stekker die op de VDE-meter kan worden aangesloten. Hierdoor is het mogelijk dat de barcode eenvoudig afgelezen kan worden. Dit wil zeggen dat het identificatienummer van monsters eenvoudig bij enkele metingen en testsequenties kan worden geregistreerd. De barcodelezer werkt op het concept van een instinctieve leesafstand en biedt daardoor de beste prestaties bij contacten tot 20 cm.

 

Thermische printer: De thermische printer beschikt over een USB-stekker waarmee de VDE-tester verbonden kan worden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om een afdruk van testprotocollen te maken. 

Adapters voor het testen van eenfasige verlengkabels 
CEE-adapter voor het testen van één- en driefasige elektrische apparaten: adapter voor het snel en efficiënt testen van apparaten die zijn uitgerust met een CEE-stekker. Daarbij beschikt de adapter over de volgende ingebouwde stopcontacten: 5-polig 16 A, 5-polige 32 A en 3-polige 16 A. Daarnaast zijn er vijf 4 mm veiligheidsstopcontacten, die aan het apparaat zonder vast aangesloten stekker aangesloten worden, bijvoorbeeld door quick-release klemmen (niet inbegrepen) of conventionele meetkabels. De volgende tests kunnen met een CEE-adapter uitgevoerd worden: 
- Het onderzoeken van de continuďteit van het beschermingssysteem
- Isolatieweerstand, alternatieve lekstroom 
- Functionele tests (alleen 3-polige CEE-stekker)

3-fasige 16A differentiestroomadapter:  adapter voor het snel en efficiënt testen van apparaten die met een 5-polige CEE-stekker 16 A / 6 h zijn uitgerust. De volgende tests kunnen worden uitgevoerd met een CEE-adapter: 
- Het onderzoeken van de continuďteit van het beschermingssysteem 
- Isolatieweerstand,  alternatieve lekstroom 
- Doorvoeren van een functietest. 
De 3-fase 16A differentiële stroomadapter is ook in een uitvoering beschikbaar met een 5-polige CEE-stekker 32A/6h als de CEE-adapter AT32-DI.

Kalibratieadapter: Voor het controleren van testapparatuur volgens VDE 0701-0702 / IEC 62353 (VDE 0751) op hun meetonzekerheid. Volgens bepalingen ter preventie is de BGV A3 (vroeger de VGB 4) en een certificering volgens de kwaliteitsstandaard ISO 9000 kwaliteitsnorm wordt het instrument meestal één keer per twee jaar gecontroleerd. Dit geldt voor alle grenswaarden voor de benodigde tests volgens DIN/VDE. 

ISO kalibratiecertificaat CAL-SEC :
Laboratoriumkalibratie en certificering inclusief testcertificaat voor de VDE-tester SECUTEST (hetzij voor een eerste bestelling van een apparaat of een herkalibratie (bijvoorbeeld jaarlijks, afhankelijk van het interne ISO-handboek) om te voldoen aan de ISO-normen bij gebruik van de apparatuur. 

ISO-kalibratiecertificaat CAL-SEC

Van de VDE-tester SECUTEST-serie naar de online shop Van VDE-tester SECUTEST-serie  naar de homepage
Hier vindt u het complete overzicht van alle meetinstrumenten in het programma van PCE Benelux 
Contact
PCE Brookhuis 
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Tel. +31 (0)900 120 00 03
Fax +31 (0)53 430 36 46

Deze site in het Duits VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch VDE-tester SECUTEST-serie:  dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars VDE-tester SECUTEST-serie:  dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees VDE-tester SECUTEST-serie: dezelfde pagina in de Chinese taal

Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers

Weerstationen
Zuurstofmeters
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: