Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibratie Contact
 
        Laboratorium Meettechniek Regeltechniek Veiligheid Technologie Weegtechniek


Bestel hier onze gratis
PCE Brookhuis catalogus

Bezoek onze virtuele Catalogue

 


Gasmeter MX6 iBRID (H2S, O2, CO2, LEL)
universeel te gebruiken gasmeter voor de bescherming van personen, meet maximaal 6 gassen gelijktijdig, met geheugen en optionele software / voor het meten van kooldioxide, zwavelwaterstof, brandbare gassen en zuurstof

De gasmeter MX6 iBRID is een draagbare multigasmeter voor het meten van H2S, O2, CO2, LEL, etc. Hij werd ontwikkeld om bijvoorbeeld op stortplaatsen, vuilopslagplaatsen, in fabrieken, buizenstelsels, riolen, kanalen voor afvalwater, op boorplatformen, schepen en op iedere plek waar een hoog explosiegevaar bestaat te meten. Het grafische LCD-kleurenbeeldscherm van de gasmeter beschikt over een automatische achtergrondverlichting die aflezing onder ongunstige lichtomstandigheden mogelijk maakt. De actuele meetwaarden, evenals de in het geheugen opgeslagen meetwaarden, kunnen als grafiek op het kleurenbeeldscherm worden getoond. Hierdoor kan de draagbare gasmeter op snelle wijze de concentratieschommelingen van de gedetecteerde gassen ordenen aan de hand van de tijd waarop deze werden uitgevoerd. Het alarm is niet alleen hoorbaar (95 dB), maar ook zichtbaar (het beeldscherm en enkele LED aan de bovenkant van het apparaat zullen knipperen). Bovendien zal de tekstkleur op het beeldscherm rood worden. Iedere minuut worden alle alarmen en meetwaarden in het interne geheugen van de draagbare gasdetector opgeslagen. Het geheugen is groot genoeg om alle gedurende een jaar opgeslagen gegevens weer op te roepen. Met behulp van een optionele oplader met datatransmissiefunctie kunnen de geheugengegevens van de draagbare gasdetector naar een PC worden getransfereerd voor latere evaluatie. De draagbare gasdetector MX6 iBRID kan met 25 verschillende gassensoren worden uitgerust, maar kan maximaal met 6 sensoren tegelijkertijd werken. De optionele elektrische pomp van de draagbare gasdetector maakt het mogelijk om voor het betreden van een gesloten ruimte deze te controleren op de aanwezigheid van schadelijke gassen. Dankzij het zuigvermogen van de pomp kunt u een buis met een maximale lengte van 30 m gebruiken. Als visueel alarm zijn er meerdere waarschuwingslampjes aan de bovenkant van het apparaat aanwezig. Alle metingen en alarmen kunnen in het geheugen van 525.600 waarden worden opgeslagen om daarna via de interface (en de optioneel aan te schaffen software) naar een PC te worden getransfereerd. Behalve het akoestische en visuele alarm (knipperend lampje), waarschuwt de gasmeter bij overschrijding van een grenswaarde ook aan de hand van een tekst die per kanaal verschilt. Hier kunt een ander model gasmeter met een akoestisch alarm zien, die echter alleen voor het meten van één gas geschikt is. Als u vragen heeft over de gasmeter, raadpleeg dan de onderstaande technische specificaties of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze gasmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Gasmeter MX6    Gebruikshandleiding van de rangefinder Gasmeter MX6  bekijken / afdrukken   CE Certificaat van de Gasmeter MX6 bekijken   Video van de Gasmeter MX6  bekijken   Software van de Gasmeter MX6  downloaden   Productblad van de Gasmeter MX6 bekijken

Gasmeter MX6

- Akoestisch alarm (95 dB)
- Visueel alarm (het beeldscherm en twee LED 
  knipperen)
- Vibratie-alarm
- Werking via diffusie of pomp 
- Behuizing van roestvrij staal en ABS met 
  rubberen schokbestendige bescherming 
- Grafisch LCD-kleurenbeeldscherm 
- Kan in EX-zones gebruikt worden 
- Regelmatige controletoon 

- 25 verschillende sensoren beschikbaar 
- Controleert maximaal 6 gassen tegelijkertijd, 
  zoals bijvoorbeeld zuurstof, kooldioxide, 
  zwavelwaterstof (H2S, O2, CO2 en LEL) etc
- IP 65/67 bescherming tegen water en stof
- Dataloggerfunctie
- Interne kalibratie d.m.v. het toetsenbord aan de 
  voorkant van de gasanalyser
- Volautomatische configuratie d.m.v. het 
  optionele basisstation DS2

Technische specificaties (25 sensoren beschikbaar)
Karakteristieke meetbereiken en alarminstellingen

Parameter / gas  

Symbool 

Bereik

Resolutie

Brandbare gassen 

LEL (katalytisch) 

0 ... 100 % LIE (LEL) 

1 %

Brandbare gassen 

LEL (infrarood) 

0 ... 100 % LIE (LEL) 

1 %

Methaan 

CH4 (katalytisch) 

0 ... 5 vol. % 

0,1 %

Methaan 

CH4 (infrarood) 

0 ... 100 vol. % 

1 %

Zuurstof 

O2 

0 ... 30 vol. % 

0,1 %

Koolmonoxide 

CO 

0 ... 1000 ppm 

1 ppm

Koolmonoxide 

CO 

0 ... 9,999 ppm 

1 ppm

Zwavelwaterstof  

H2S

0 ... 500 ppm 

0,1 ppm

Koolmonoxide / Zwavelwaterstof ** 

CO / H2S (COSH) 

(CO) 0 ... 500 ppm
(H2S) 0 ... 200 ppm 

(CO) 1 ppm
(H2S) 0,1 ppm

Waterstof

 H2 

0 ... 1000 ppm 

1 ppm

Stikstofmonoxide 

NO 

0 ... 1000 ppm 

1 ppm

Chloor 

Cl2 

0 ... 100 ppm 

0,1 ppm

Stikstofdioxide 

NO2 

0 ... 100 ppm 

0,1 ppm

Zwaveldioxide 

SO2 

0 ... 100 ppm 

0,1 ppm

Cyaanwaterstof

HCN 

0 ... 30 ppm

0 ,1 ppm

Zoutzuur 

HCl 

0 ... 30 ppm 

0,1 ppm

Ammoniak 

NH3

0 ... 100 ppm 

1 ppm

Chloordioxide 

CIO2 

0 ... 1 ppm 

0,01 ppm

Fosfine 

PH3 

0 ... 5 ppm 

0,01 ppm

Fosfine 

PH3 

0 ... 1000 ppm 

1 ppm

Kooldioxide 

CO2 

0 ... 5 vol. % 

0,01 %

VOC (algemeen) 

PID 

0 ... 2000 ppm 

0,1 ppm

** Combisensor

Akoestische alarmen 

- 95 dB (A) op 1 m afstand,
- Akoestische controletoon. Deze functie is uit te 
  schakelen

Optisch alarm 

- zeer heldere knipperende LED 
- Knipperend beeldscherm
- De tekstkleur wordt rood

Vibratie-alarm 

- Naast het akoestische en optische alarm, 
  vibreert de gasmeter

Beeldscherm 

- STN grafisch LCD-kleurenbeeldscherm

Geheugen 

- Iedere minuut worden de meetwaarden 
  opgeslagen
- Register van alle alarmen, etc.
- Min. 365 dagen

Batterijvoeding 

- Lithium-ion-accu (Li-Ion) (24 uur)
- Lithium-ion-accu (Li-Ion) met verhoogde 
  bedrijfsduur (36 uur) 
- Alkalinebatterijen AA (10,5 uur)

Behuizing 

IP 65/67

Afmetingen 

135 x 77 x 43 mm (hoogte x breedte x diepte)
Diffusieversie

Gewicht 

409 g

Omgevingsomstandigheden 

-20 ºC ... 55 ºC
15 % ... 95 % RV nietcondenserend

Standaarden / normen 

EN 60079-0:2004, EN 50020:2002
EN 50018:2000, EN 60529:1991

Toestemming 

IECEx/ATEX:
- Intrinsieke veiligheid: EEx ia d IIC T4
  Apparatuurgroep en categorie: II 2 G 
UL:
- Klasse I, groepen A, B, C, D T4; AEx ia d IIC T4
CSA:
- Klasse I, groepen A, B, C, D T4 (geregistreerd)
MSHA:
- CFR30, sectie 18 en 22, intrinsiek veilig voor 
  methaan / mengsels (geregistreerd)

Interface voor PC 

Infrarood
De waarden kunnen worden afgelezen met de optionele accessoire Datalink of m.b.v. de oplader met datatransmissiefunctie

Onderhoud en herkalibratie 

U kunt ons uw gasmeter (volgens de ISO-normen in uw handleiding) voor onderhoud en kalibratie opsturen (bijvoorbeeld ieder halfjaar).
De gasmeter wordt dan gedemonteerd, schoongemaakt en weer opnieuw gekalibreerd. Indien een sensor niet meer kan worden gekalibreerd of als de levensduur is verstreken, zullen wij u hierover informeren. In onze catalogus beschikken wij over reserve sensoren.

Deze draagbare gasmeter is door de ATEX-normen goedgekeurd. Wat betekent dat?
De ATEX-productrichtlijnen (officieus ook bekend als "ATEX 95" door het relevante Art. 95 van het EU-verdrag inzake het vrije verkeer van goederen) van het Europese Parlement en de Raad voor de harmonisatie van de wetgeving van de Lidstaten voor het gebruik van apparaten en veiligheidssystemen op plaatsen waar explosiegevaar kan bestaan, leggen de normen vast voor het op de markt brengen van produkten die in deze sectoren worden gebruikt. Het reglement bevat in Bijlage II de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid waar de fabrikant rekening mee moet houden en die na een beoordelingsprocedure moet worden goedgekeurd. Onze gasmeter voldoet aan alle huidige EU-normen.Hier ziet u het grafische beeldscherm van de draagbare gasmeter MX6 iBRID


Hier ziet u de zuigpomp, vastgeschroefd op de draagbare gasmeter MX6 iBRID
Inhoud van de zending 
1 x gasmeter MX6 iBRID, 1 x universele oplader, 1 x nylon draagtas, 1 x bevestigingsriem, 1 x kalibratiekap, 1 x handdraagriem, 1 x onderhoudsgereedschap, 1 x gebruiksaanwijzing, 1 x beknopte handleiding, 1 x CD voor instructie, 1 x kalibratiebuis, 1 x filter voor stof en waterblokkering (zuigpompversie), 1 x kalibratieaansluiting en een testbuis (zuigpompversie)
Beschikbare optionele producten
- Reserve sensoren voor deze gasmeter op aanvraag
- Houder voor autolader (12V, met name bij de brandweer populair) 
- Zuigpomp met motor 
- Extra componenten voor Datalink
- Oplader met datatransmissiefunctie 
- Volautomatisch kalibratiestation DS2 
- Halfjaarlijkse onderhoudsbeurt en kalibratie met kalibratiecertificaat van de fabriek (bijvoorbeeld per semester of jaarlijks)

Basisstation DS2

Met het basisstation DS2 kan de gasmeter MX6 iBRID automatisch worden gekalibreerd. Het basisstation DS2 biedt drie aansluitmogelijkheden aan voor verschillende grootten kalibratiegasflessen met enkele of meerdere gassen. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om met de MX6 iBRID de kalibratie in een stap uit te voeren met verschillende aangesloten sensoren. De PC verzamelt en beheert de verkregen gegevens, waarmee de kalibratieprotocollen worden opgesteld. Een ander groot voordeel van het basisstation DS2 is de mogelijkheid om deze op een netwerk aan te sluiten. Vanuit een centraal punt is het via het netwerk mogelijk om meerdere apparaten die zich op verschillende lokaties bevinden te beheren.Hier ziet u de draagbare gasmeter MX6 iBRID bij het meten in een vat Hier ziet u de MX6 bij het nemen van monsters voordat men bij een pijpleiding naar binnen gaat 

Naar gasmeter MX6 Van gasmeter MX6  naar de homepage
Hier vindt u het complete overzicht van alle meetinstrumenten in het programma van PCE Benelux 
Contact
PCE Benelux 
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Tel. +31 (0)900 120 00 03
Fax +31 (0)53 430 36 46

Deze site in het Duits Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees Gasmeter MX6: dezelfde pagina in de Chinese taal

Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers

Weerstationen
Zuurstofmeters
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: