Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibratie Contact
 
        Laboratorium Meettechniek Regeltechniek Veiligheid Technologie Weegtechniek


Bestel hier onze gratis
PCE Brookhuis catalogus

Bezoek onze virtuele Catalogue

 


Energiemeter PCE-PA 8000 
Driefasige energiemeter en energiemeter (realtime) met opslag in SD-kaart, interface

Met de energiemeter PCE-PA 8000 is het mogelijk om het vermogen van een monofasig of een driefasig circuit te meten en op te slaan en kunt u lange termijn metingen uitvoeren. De meetwaarden worden in xls formaat in een SD-kaart opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om op gemakkelijke wijze de meetwaarden van de energiemeter op de computer te analyseren. De meetfrequentie kunt u vrij in de energiemeter instellen tussen 2 en 7200 seconden. De energiemeter is ook in staat om energiemetingen uit te voeren en ook om de vermogensfactor en de fasehoek te bepalen. De tangen van de energiemeter PCE-PA 8000 kunnen gebruikt worden voor kabels met een maximale diameter van 50 mm. Daarom is deze energiemeter ideaal voor het gebruik in van energie voorziende netwerken. Door het 3,7" grote beeldscherm is het mogelijk om alle meetwaarden af te lezen. Dit maakt een snelle analyse van de actuele meetwaarden mogelijk en geeft u een beeld van de stroom, de spanning en het vermogen. Hier vindt u een overzicht van de energiemeters. Mocht u vragen hebben over de energiemeter, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze energiemeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

energiemeter PCE-PA 8000   Gebruikshandleiding van de energiemeter PCE-PA 8000  bekijken / afdrukken   CE Certificaat van de energiemeter PCE-PA 8000   Video van de energiemeter PCE-PA 8000   Software van de energiemeter PCE-PA 8000   Productblad van de energiemeter PCE-PA 8000

Energiemeter PCE-PA 8000 

- Netwerkanalyse bij 3 fasen/4 geleiders,
  3 fasen/3 geleiders, 1 fase/2 geleiders, 
  1 fase/3 geleiders 
- True RMS meting van stroom en spanning 
- Meting van actief, schijnbaar en reactief 
  vermogen
- Bepaling van de fasehoek en de  
  vermogensfactor 
- Meting van actieve, schijnbare en 
  reactieve energie 
- Spanningsmeting tot 600V 

- Stroommeting tot 1200 A
- Volgens de normen IEC 1010 und CAT III 600V
- Ingebouwde agenda met Realtime klok
- Opname van de meetgegevens op de SD-kaart
- Voor een comfortabel evaluatie en latere
  gebruik worden de gegevens als
  excelbestanden opgeslaan
- Live-metingen op PC met een optioneel
  datakabel mogelijk
- Groot 3,7" LCD 

Technische specificaties 

Spanningsmeting (AC V)
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
10 V ... 600 V (fase naar neutraal)
10 V ... 600 V (fase naar fase)
0,1 V
±(0,5 % + 0,5 V)
Stroommeting (AC A) 
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
20 A 0,001 A (<10 A)
0,01 A (≥10 A)
±(0,5 % + 0,1 V)
200 A 0,01 A (<100 A)
0,1 A (≥100 A)
±(0,5 % + 0,5 A)
1200 A 0,01 A (<100 A)
0,1 A (≥100 A)
±(0,5 A + 5 A)
Actief vermogen
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KW ... 9,999 KW 0,001 KW ±(1 % + 0,008 KW)
10 KW ... 99,99 KW 0,01 KW ±(1 % + 0,008 KW)
100 KW ... 999,9 KW 0,1 KW ±(1 % + 0,8 KW)
1 MW ... 9,999 MW 0,001 KW ±(1 % + 0,008 MW)
Schijnbaar vermogen
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KVA ... 9,999 KVA 0,001 KVA ±(1 % + 0,008 KVA)
10 KVA ... 99,99 KVA 0,01 KVA ±(1 % + 0,08 KVA)
100 KVA ... 999,9 KVA 0,1 KVA ±(1 % + 0,8 KVA)
1 MVA ... 9,999 MVA 0,001 MVA ±(1 % + 0,008 KVA)
Reactief vermogen
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KVAR ... 9,999 KVAR 0,001 KVAR ±(1 % + 0,008 KVAR)
10 KVAR ... 99,99 KVAR 0,01 KVAR ±(1 % + 0,08 KVAR)
100 KVAR ... 999,9 KVAR 0,1 KVAR ±(1 % + 0,8 KVAR)
1 MVAR ... 9,999 MVAR 0,001 MVAR ±(1 % + 0,008 MVAR)
Actieve energie
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KWh ... 9,999 KWh 0,001 KWh  ±(1 % + 0,008 KWh)
10 KWh ... 99,99 KWh 0,01 KWh ±(1 % + 0,08 KWh)
100 KWh ... 999,9 KWh 0,1 KWh  ±(1 % + 0,8 KWh)
1 MWh... 9,999 MWh 0,001 MWh ±(1 % + 0,008 MWh)
Schijnbare energie
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KVAh ... 9,999 KVAh  0,001 KVAh  ±(2 % + 0,008 KVAh)
10 KVAh ... 99,99 KVAh 0,01 KVAh   ±(2 % + 0,08 KVAh)
100 KVAh ... 999,9 KVAh  0,1 KVAh ±(2 % + 0,8 KVAh)
1 MVAh... 9,999 MVAh 0,001 MVAh ±(2 % + 0,008 MVAh)
Reactieve energie
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 KVARh ... 9,999 KVARh  0,001 KVARh  ±(2 % + 0,008 KVARh)
10 KVARh ... 99,99 KVARh  0,01 KVARh  ±(2 % + 0,08 KVARh)
100 KVARh ... 999,9 KVARh  0,1 KVARh  ±(2 % + 0,8 KVARh)
1 MVARh... 9,999 MVARh  0,001 MVARh  ±(2 % + 0,008 MVARh)
Vermogensfactor
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0 ... 1  0,01  ±0,04
Fasehoek
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
-180º ... 180º  0,1º  ±1º
Frequentie
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
45 Hz ... 65 Hz  0,1 Hz  0,1 Hz

Algemene technische specificaties

Beeldscherm

3,7 " LCD (320 x 240 pixels) met LED achtergrondverlichting

Meetbare elektrische grootheden

AC V, AC A, actief vermogen, schijnbaar vermogen, reactief vermogen, vermogensfactor, fasehoek, netfrequentie

Spanningsmeetbereiken

10 V ... 600 V AC, automatisch bereik instelbaar

Veiligheidsnormen

 IEC1010CAT III 600V

Ingangsweerstand AC V

10 MΩ

Werkfrequentie van de stroomtangen

40 Hz ... 1 kHz

Geteste werkfrequentie van de stroomtangen

45 Hz ... 65 Hz

Overbelastingsbeveiliging

AC V 720 V rms
AC A 1300 A met stroomtangen

Geheugen 

SD-kaart

Meetfrequentie  

1 seconde

Dataloggerfunctie 

realtime register in SD-kaart

Meetfrequentie

2 seconden ... 7200 seconden 

Gegevensuitvoer 

via USB of RS-232, afhankelijk van verbindingskabel 

Bedrijfstemperatuur 

0 ºC ... 50 ºC

Omgevingsvochtigheid

<80 % RV

Energievoorziening 

8 x 1,5 V AA batterijen/ netstroomcomponent

Ingangsstroom

Meter: 300 mA DC
Stroomtang: 34 mA DC

Maximale kabeldiameter

50 mm

Gewicht Meter: 

948 g (inclusief batterijen)
Stroomtang: 467 g (inclusief kabel)

Afmetingen 

Meter: 225 x 125 x 64 mm
Stroomtang: 210 x 64 x 33 mm
Klemkaak: 86 mm (buiten)

energiemeter PCE-PA 8000

Inhoud van de zending van de energiemeter PCE-PA 8000
1 x energiemeter PCE-PA 8000, 3 x stroomtangen, 4 x testkabels, 4 x krokodilklemmen, 1 x SD-geheugenkaart van 2 GB, 1 x netstroomcomponent 9 V DC, 8 x 1,5 V AA batterijen, 1 x transportkoffer 

energiemeter PCE-PA 8000 leveromvang

Beschikbare optionele accessoires

- ISO-kalibratiecertificaat voor bedrijven die de driefasige energiemeter aan hun interne kwaliteitscontrolesysteem willen toevoegen of die hem jaarlijks willen laten kalibreren. Het ISO-certificaat omvat een laboratoriumkalibratie, inclusief een certificaat met alle meetwaarden.

ISO-kalibratiecertificaat

- USB-RS232-adapter (voor datatransmissie naar een laptop)

Attentie bij het gebruik van de energiemeter / veiligheidsvoorschriften 
- Gebruikt u noch de energiemeter, de tangen noch de kabel indien deze
  beschadigd mochten zijn. 
- Bent u vooral voorzichtig bij metingen van naakte geleiders en
  busleidingen. 
- Om schade aan de energiemeter te voorkomen, voert u alstublieft alleen
  metingen uit die zich binnen de aangegeven meetbereiken bevinden
  (bereikbegrenzingen moeten vermeden worden). Er moet altijd rekening
  gehouden worden met de waarschuwingsaanduidingen. 
- Stel de energiemeter niet bloot aan extreme temperaturen, direct
  zonlicht, extreme relatieve vochtigheid of aan water.
- Vermijd extreme schokken. Leg de energiemeter altijd behoedzaam neer.
- Voordat u de energiemeter aanzet, moet u hem eerst aan de
  omgevingstemperatuur laten wennen (belangrijk bij vervoer van koude
  naar warme plaatsen en vice versa.
- Reparatie - en onderhoudswerkzaamheden, evenals het openen van de
  energiemeter mogen alleen door gekwalificeerde technici van
  PCE-Instruments worden uitgevoerd. 
- De energiemeter niet met de voorkant op de werkplek leggen om
  eventuele beschadigingen aan de bedieningselementen te voorkomen 
- Gebruik de energiemeter in gebouwen. Mocht u toch metingen buiten
  willen verrichten, doet u dat dan alleen bij droge
  omgevingsomstandigheden. 
- De energiemeter bij gebruik niet aan direct zonlicht, hoge temperaturen,
  hoge vochtigheid of condensvochtigheid blootstellen.
- De energiemeter is niet beschermd tegen stof en water (houdt u daar
  goed rekening mee).
- Gebruikt u de energiemeter nooit in de omgeving van corrosieve of
  explosieve gassen.
- Gebruikt u de energiemeter nooit met natte handen.
- Gebruik altijd veiligheidskleding (speciale handschoenen...)
- Doet u altijd eerst de meter uit, voordat u de testleidingen of de tangen
  bevestigd. 
- Om schade of kortsluiting te vermijden, haalt u eerst de stroom van het
  op te meten voorwerp, voordat u hem op de energiemeter of de tangen
  aansluit.
- De meetingangen zijn niet van elkaar gescheiden. Wanneer u een
  gedeelte aansluit, functioneren ook de andere.
- Verwijder alle meetleidingen die u niet wenst te gebruiken van de
  installaties.
- Sluit u de testkabel eerst op de energiemeter aan en daarna op het
  apparaat dat getest moet worden.
- De testleidingen voorzichtig plaatsen. 

Naar energiemeter PCE-PA 8000 Van energiemeter PCE-PA 8000  naar de homepage
Hier vindt u het complete overzicht van alle meetinstrumenten in het programma van PCE Benelux 
Contact
PCE Benelux 
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Tel. +31 (0)900 120 00 03
Fax +31 (0)53 430 36 46

Deze site in het Duits energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans energiemeter PCE-PA 8000: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels energiemeter PCE-PA 8000:  dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch energiemeter PCE-PA 8000 :  dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars energiemeter PCE-PA 8000: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch energiemeter PCE-PA 8000: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars energiemeter PCE-PA 8000 : dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools energiemeter PCE-PA 8000:  dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees energiemeter PCE-PA 8000:  dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees energiemeter PCE-PA 8000: dezelfde pagina in de Chinese taal

Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers

Weerstationen
Zuurstofmeters
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: