Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibratie Contact
 
        Laboratorium Meettechniek Regeltechniek Veiligheid Technologie Weegtechniek


Bestel hier onze gratis
PCE Brookhuis catalogus

Bezoek onze virtuele Catalogue

 


Anemometer PCE-007 
precisie anemometer met dockconnector, geheugen en software voor het meten van de luchtsnelheid, de temperatuur en de volume stroom 

De luchtdebietmeter is heel economisch en heeft een aparte presentatie. Met deze luchtdebietmeter kunt u de luchtsnelheid en –temperatuur meten. Zodra hij de zone van de transversale sectie aangeeft, toont deze luchtdebietmeter bovendien direct de luchtvolumestroom. De waarden, gemeten door de debietmeter kunnen direct in de debietmeter worden opgeslagen en later naar een computer doorgestuurd en daar beoordeeld worden (bij de levering van de debietmeter ontvangt u software in het engels en een data kabel). Zo kunt u met de luchtdebietmeter direkt ter plekke een aantal metingen verrichten en daarna rustig op kantoor de analyses van de waarden, gemeten door de luchtdebietmeter afmaken. De levensduur van de batterij van de luchtdebietmeter bereikt ongeveer 50 uur in het geval van batterijen met een stroomsterkte van 300 mA/h. Indien u met de luchtdebietmeter een langdurige tijdmeting wilt verrichten die langer duurt dan 2 dagen, dient u accu’s te gebruiken of een stroombron voor de debietmeter. Tegenwoordig wordt dit soort debietmeters steeds vaker op het gebied van de duurzame energie (windenergie) gebruikt, aangezien men dit soort debietmeters voor de installatie van deze windmolens of windmachines gebruikt, om de windenergie beter op te vangen en deze machines dusdanig te orienteren dat ze de windenergie beter kunnen benutten. We hebben nog een andere luchtdebietmeter met vergelijkbare eigenschappen en gevleugelde wiel, de debietmeter PCE-008. Ook hebben we een debietmeter waarmee u de windrichting kunt meten, aangezien hij is voorzien van een lepelsysteem die de windrichting aangeeft, de debietmeter PCE-A420. Er bestaan ook accessoires en ISO certificaten voor de kalibratie van uw luchtdebietmeter. Hier vindt u een tabel met de windsnelheden en een ruwe indeling van het effect dat de wind kan veroorzaken en dat u met onze debietmeter kunt meten. In dit algemene overzicht vindt u alle luchtdebietmeters die u maar nodig kan hebben (bijvoorbeeld: multifunctie debietmeter). Mocht u vragen hebben over de anemometer, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze anemometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Anemometer PCE-007   Gebruikshandleiding van de anemometer PCE-007 bekijken / afdrukken   CE Certificaat van de anemometer PCE-007   Video van de anemometer PCE-007   Software van de anemometer PCE-007   Productblad van de anemometer PCE-007

Anemometer PCE-007 

- Meet de luchtsnelheid en de temperatuur
- Slaat 2000 meetwaarden op 
- Beschikt over een RS-232-interface
- Heeft een software om de gegevens vanaf de 
  debietmeter naar de PC door te sturen

- Berekent en toont de volumestroom
- Toont de waarden in verschillende eenheden 
- Heeft een dual scherm
- Makkelijk te bedienen debietmeter
- Max / Min / Hold
- Auto-Power Off

Technische gegevens van de anemometer
Meetbereiken met het overeenkomstige visuele overzicht van de eenheden in de luchtdebietmeter:
- m/s
- ft/min.
- knopen
- km./h
- mph (mijl per uur)
- °C 
- m³/min. 
0,0 ... 45,0
0,0 ... 8800
0,0 ... 88,0
0,0 ... 140,0
0,0 ... 100,0
0,0 ... 45,0
0,0 ... 999900
Resolutie
- Luchtsnelheid
- Luchttemperatuur
- Volumetrische luchtstroom 
0,01 m/s (zelfde voor alle eenheden)
0,2 °C
0,001 - 100 (afhankelijk van meetbereik)
Nauwkeurigheid

- Luchtsnelheid

- Temperatuur
- Volumetrische luchtstroom

±3 % van de waarde ±0,1 (zelfde voor alle eenheden)
±1 °C
berekend op basis van de windsnelheid en het oppervlak 

Dock connector Ja, 2000 registers van gemeten waarden (zowel van luchtsnelheid als van temperatuur).
Niet vergeten: indien het geheugen van de debietmeter vol is, worden de tot dan toe opgeslagen waarden behouden, maar indien de batterij van de debietmeter leeg raakt voordat de serie metingen beëindigd is, gaan de gegevens verloren
Software Ja, voor de configuratie en data-overdracht naar de computer (werkt in combinatie met Windows `95, `98, `2000, `XP Professional). De gemeten waarden kunnen ook aan alle gebruikelijke spreadsheet programma’s zoals bijv. MS Excel worden doorgegeven
Snelheid gegevensoverdracht (software wordt meegeleverd)  1 s
Gevleugelde wiel
- Plaatsing
- Afmetingen

Saffier (geplaatst op lager van edelsteen)
66 x 132 x 29,2 mm 
Visualisatie 2 x 4 digits dubbele LDC schermen
Milieu condities Luchtdebietmeter: 0 °C ... 50 °C / < 80 % HR
Gevleugelde wiel: 0 °C ... 60 °C / < 80 % HR 
Voeding  1x 9 V blokbatterij (ong. 50 uur levensduur) 
Afmetingen 88 x 168 x 26,2 mm (debietmeter)
66 x 132 x 29,2 mm (sonde)
Doos Plastic ABS 
Gewicht 350 g 

Anemometer PCE-007

Software
De software van de luchtdebietmeter is in het engels. De gebruiksaanwijzingen van de luchtdebietmeter zijn in het spaans en de grafieken als ook het gebruik van de software worden hier duidelijk uitgelegd. De volgende beelden geven de verschillende vensters weer die u in de software van de luchtdebietmeter PCE-007 kunt tegenkomen, zoals bijvoorbeeld de verschillende grafische weergaven van de luchtsnelheid en de temperatuur als ook de presentatie van de data-acquisitie, ... verkregen met de debietmeter.

Wat is de atmosferische druk?
De atmosferische druk is het gewicht van de lucht in de atmosfeer die een druk uitoefent op een bepaald punt van het aardoppervlak. Over het algemeen, hoe meer lucht er is boven een gebied, des te hoger is de druk, dit betekent dat de atmosferische druk met de hoogte verandert. Bijvoorbeeld, de atmosferische druk is hoger op zeeniveau dan op een bergtop. Ter compensatie van het drukverschil en om de vergelijking tussen verschillende locaties met verschillende hoogtes te vergemakkelijken, wordt de atmosferische druk gewoonlijk aangepast aan het equivalente zeeniveau (barometrische druk). Deze barometrische druk varieert al naar gelang de meteorologische condities, en daarom is dit een onmisbaar gereedschap om de weersvoorspellingen te verrichten. Met onze debietmeter zult u geen enkel probleem ondervinden bij het meten van de barometrische luchtdruk. U kunt deze ook met het model PCE-DB 2 meten.

Wat is het luchtdebiet?
Het wordt gedefinieerd als de hoeveelheid lucht die in de tijdseenheid wordt geleverd, het kan worden uitgedrukt in m3/h, m3/min, enz. Met deze debietmeter kunt u het volumetrische luchtdebiet meten.

Wat is de luchtstroom?
De luchtstroom komt in de atmosfeer voor vanwege verschillende natuurlijke oorzaken. De wind wordt veroorzaakt door temperatuurverschillen die optreden bij een ongelijke verwarming in verschillende gebieden en in de atmosfeer. Deze massas warme lucht hebben de neiging te stijgen, en worden vervangen door massas koudere, en dus dichtere lucht. De wind wordt gedefinieerd als luchtstroom die zich horizontaal verplaatst, en de convectiestroom als de verticale bewegingen van de lucht. Met deze debietmeter kunt u de luchtsnelheid meten.

Uitleg van verschillende milieu condities:

Wind Chill
De Wind Chill beschrijft het verschil tussen de gemeten luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur, afhankelijk van de luchtsnelheid. We hebben een ander soort debietmeter die de Wind Chill en andere parameters kan detecteren. 

Atmosferische druk
De atmosferische druk is overal op onze planeet de hydrostatische druk van de lucht op een bepaalde plek. Die druk is gelijk aan het gewicht van de atmosferische kolom die op het aardoppervlak bestaat of op ieder lichaam dat zich hierop bevindt. De gemiddelde atmosferische druk op zeeniveau is 101325 Pa = 1.013,25 hPa = 101,325 kPa, onder normale omstandigheden.

Dauwpunt / temperatuur van het dauwpunt 
De lucht kan bij een stijgende temperatuur meer damp opnemen. Wanner de temperatuur van een element of van de lucht daalt, en er tegelijkertijd een luchtvochtigheid van 100% wordt bereikt, valt de resterende damp in de vorm van regen. Deze limiet wordt het dauwpunt genoemd. De gebouwen moeten zo uitgevoerd worden dat de temperatuur binnen in het gebouw nooit onder het dauwpunt komt. Zo voorkomen we de condensatie van water en als gevolg schade aan gebouwen of het ontstaan van schimmel. Met name de atmosferische tocht door de isolatie is schadelijk. In zulke gevallen moet men altijd op een lager dauwpunt rekenen. Ook de natteboltemperatuur (engels WetBulb), die bijv.een belangrijke rol speelt in de klimaat-industrie, is een heel belangrijke parameter in zoveel andere sectoren.

Inhoud van de zending van de anemometer PCE-007
1 x luchtdebietmeter PCE-007 met gevleugelde wiel (aangesloten op een kabel van 1, 5 m) en dock connector, 1 x software, 1 x batterij, 1 x koffertje, 1 x gebruiksaanwijzing

Additioneel
- ISO kalibratie certificaat (kalibratie en laboratorium certificaat).

U kunt een ISO kalibratie certificaat van de debietmeter kopen. In een laboratorium certificatie en kalibratie van de debietmeter wordt een revisie certificaat uitgegeven met de gegevens van uw bedrijf zodat u bijv. de apparaten bij de desbetreffende instanties voor ISO controle instrumenten kan registreren, en een verklaring dat deze apparaten weer volgens de nationale normen bijgesteld kunnen worden. 

Hieronder vindt u meer informatie betreffende de kalibratie: 
Kalibratie: Controle van de nauwkeurigheid van de gemeten grootten van de debietmeter zonder in het meetsysteem in te grijpen. Oftewel: het vaststellen van de systematische afwijking van het scherm van de meter ten opzichte van de werkelijke waarde van de gemeten grootte. 
Kalibratie certificaat: Documenteert de technische meetkenmerken van de debietmeter en de heraanpassing aan de nationale normen. 
Kalibratie interval: Teneinde korrekte metingen te kunnen verrichten, moet de gebruikte debietmeter periodiek gecontroleerd of gekalibreerd worden. Deze periode komt overeen met het kalibratie interval. Er is geen regel die zegt wanneer de debietmeter opnieuw gekalibreerd moet worden. Met het volgende dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van het interval:
- Gemeten grootte en toegestane tolerantieband van de debietmeter
- Gebruik van de meters en controle instrumenten 
- Gebruiksfrequentie van de debietmeter
- Milieucondities van de debietmeter
- Stabiliteit van de voorgaande ijking van de debietmeter
- Vereiste meetnauwkeurigheid van de debietmeter
- Bepalingen betreffende het kwaliteitscontrolesysteem in de bedrijven
Dit betekent dat de periode tussen twee ijkingen uiteindelijk door de gebruiker zelf vastgesteld en gecontroleerd moet worden. Onze aanbeveling is om de debietmeter om de 1-3 jaar te ijken. Teneinde de klanten niet alleen te laten mochten ze het interval willen verlengen, bieden wij, via onze medewerkers, advies.

Tabel windsnelheden 
Hieronder vindt u een lijst in de vorm van een tabel met de windsnelheden en hun rangschikking voor de debietmeter PCE-007.

Beaufort Windsnelheid (Km/h) Indicatie Concept/ beoordeling
0 0-2 De rook stijgt verticaal op rustig
1 2-5 De rook wijkt licht naar één kant af  zacht
2 6-12 De wind is op de huid te voelen zacht
3 13-20 De vlaggen bewegen licht matig
4 21-29 Stof en papier waaien op matig
5 30-39 Kleine bomen beginnen op de wind heen en weer te bewegen intens
6 40-50 De paraplu’s kunnen niet meer gebruikt worden sterk
7 51-61 Alle bomen bewegen flink / het is al moeilijk tegen de wind in te lopen sterk
8 62-74 De toppen van de bomen breken heel sterk
9 75-87 Er kan grote schade aan gebouwen worden veroorzaakt  heel sterk
10 88-101 De ergste schade aan gebouwen kan worden veroorzaakt zwaar
11 102-116 De ergste schade aan gebouwen kan worden veroorzaakt zwaar
12 117 > Vernietiging van de sterkste constructies / men zoekt onmiddellijk een schuilplaats  Vernietiging van de sterkste constructies / men zoekt onmiddellijk een schuilplaats 

Informatie over de luchtdebietmeter
De luchtdebietmeter meet de ogenblikkelijke windsnelheid, maar op de grond komen de windstoten zo vaak voor (normale windschommelingen) zodat deze meting niet interessant is, zodat er altijd een gemiddelde waarde in intervallen van 10 minuten wordt genomen.
Er is een andere ultrasonic luchtdebietmeter die de windsnelheid in zijn drie dimenties (3D) kan bepalen. De nieuwste technologie in de luchtdebietmeter is dat hij van een laser is voorzien die het faseverschil van het geluid detecteert of het coherente licht, weerkaatst door de luchtmoleculen.
De luchtcompressie debietmeter is gebaseerd op de Pitot buis (een L-vormige buis, met één open uiteinde gericht op de luchtstroom en het andere aangesloten op een drukmeter), en wordt gevormd door twee kleine buizen, één met een frontale opening (deze meet de dynamische druk) en de andere alleen met een zij-opening (deze meet de statische druk). Het verschil tussen de gemeten drukken staat ons toe de windsnelheid te meten. Het vinden van de plekken waar de windenergie benut kan worden is een bezigheid die vergeleken kan worden met het vinden van de locatie van minerale grondstoffen. Over het algemeen hebben we jaarlijkse gemiddelde windsnelheden van meer dan 5 m/s, oftewel, 15 km/h nodig wat te zien is als de bladeren en twijgen van de bomen fluisteren (voor water is het gewenste gemiddelde 3 m/s, oftewel, 10,8 km/h, wat men merkt als de rook zich enigszins in de richting van de wind beweegt).
Overeenkomstig de meetstandaard wordt de debietmeter op een hoogte van 10m geplaatst (de windsnelheid is groter naarmate de wind zich naar grotere hoogtes versplaatst; op lagere hoogtes wordt hij afgeremd door de "ruwheid" van het terrein: de bomen, de gebouwen ..., oftewel, alle topografische oneffenheden). In de praktijk is de beste manier om de windsnelheid op de toekomstige plek van een wind turbine te meten, om de luchtdebietmeter bovenaan een paal te bevestigen met de zelfde verwachtte radnaaf-hoogte van de turbine die zal worden gebruikt. Dit voorkomt de onzekerheid die het opnieuw berekenen van de windsnelheid op een andere hoogte met zich meebrengt.

Vergelijking tussen de luchtdebietmeter met gevleugelde wiel en de debietmeter met thermische draad 
De technici vragen zich vaak af wat het beste type luchtdebietmeter is om onder bepaalde voorwaarden van debiet, temperatuur, enz. te gebruiken. Hieronder worden een serie algemene voordelen getoond die beide modellen debietmeters bieden, om het de gebruiker makkelijker te maken zijn uiteindelijke keuze te bepalen bij de aankoop van één van de twee soorten debietmeters. Er moet rekening mee worden gehouden dat het om algemene voordelen gaat, en dat ze kunnen worden geannulleerd of juist worden versterkt al naar gelang van, bijvoorbeeld, de technische eigenschappen van het gekozen model of van de milieu condities waar we mee te maken hebben tijdens de meting.

Enkele van de voordelen die we ondervinden bij het gebruik van de luchtdebietmeters met gevleugelde wiel, zijn:
- Direct en lineair respons van de sensor, zonder dat deze te gevoelig is voor plotselinge 
  temperatuurs veranderingen.
- Zijn digitale signaal is compatibel met microprocessors voor het verdere lezen van andere 
  functies (bijv: volumetrische stroom).
- De invloed van factoren zoals temperatuur of druk verandert bij snelheden boven 1.5 m/s.
- Laag batterijverbruik, omdat hij geen warming-up nodig heeft.
- Meer veiligheid op gevaarlijke plekken, omdat hij geen enkel warm onderdeel heeft.
- Betere berekening van de gemiddelde stroomwaarde van het steekproef-gebied, omdat de 
  plaatselijke turbulenties en draaikolken niet zo’n invloed hebben. 

Typische metingen met dit type luchtdebietmeters met gevleugelde wiel zijn metingen in de buitenlucht waar we gemiddelde en hoge luchtsnelheden zullen ondervinden, of metingen van luchtuitlaten via grote roosters.
Anderzijds, enige voordelen van de luchtdebietmeter met thermische draad:
- De sonde heeft een veel kleinere en handelbare maat, waardoor hij voor de meting toegang 
  heeft tot moeilijk toegankelijke zones.
- Hoewel de sensor breekbaarder is, is hij meestal dusdanig ontworpen dat hij goed is 
  beschermd.
- Geschikter om snelheden op een bepaald punt te meten.
- Over het algemeen zijn ze geschikter voor het meten van hele lage lucht snelheden.

Typische voorbeelden van dit type debietmeter vinden we bij de metingen op plekken waar we te maken hebben met lage luchtsnelheden (hoewel ze ook gebruikt kunnen worden bij hogere bereiken), of bijvoorbeeld, ook bij metingen binnen in leidingen en andere beperkte zones voor andere types sensoren, zoals bijvoorbeeld de debietmeter met thermishce draad de PCE-424 die een telescopische sonde heeft en ideaal is voor lage snelheden of de debietmeter met thermische draad PCE-009 voor het bepalen van de luchtsnelheid en -temperatuur, met berekening van de stroomvolume (debiet) en RS-232 interface, voor de gegevensoverdracht naar de PC (software / kabel wordt meegeleverd).

Toepassingen van de luchtdebietmeter 
- Landbouw: deze debietmeter controleert de voorwaarden voor het besproeien van de 
  gewassen of het verbranden van de balen stro en controleert de omstandigheden voor het 
  vee.
- Luchtvaart: deze debietmeter kan gebruikt worden in zweefvliegtuigen, deltavliegers, 
  parapentes, ultralichte motorvliegtuigen, parachutes en ballon vluchten.
- Civiele techniek: deze debietmeter kan gebruikt worden in de arbeidsomstandigheden, veiligheid op 
  de bouwplaatsen, veiligheid van kranen, metingen van windbelasting.
- Kustwacht: met deze debietmeter kunt u de voorwaarden beoordelen voor overleving of   
  veiligheid.
- Onderwijs: met deze debietmeter kunt u metingen en experimenten met de luchtstroom 
  verrichten, de omstandigheden buiten beoordelen voor het beoefenen van schoolsport of 
  milieu-studies.
- Brandbestrijding: deze debietmeter is vooral geschikt om het gevaar van branduitbreiding te 
  beoordelen.
- Hobby’s: deze debietmeter kan gebruikt worden bij de vliegtuigmodelbouwen, bij het maken van 
  scheepsmodellen, en bij het vliegeren.
- Industrie: deze debietmeter is heel nuttig bij het meten van de luchtstroom en temperatuur of bij 
  contaminatie controle.
- Politie: ze kunnen deze debietmeter gebruiken om de de zijwinden op de wegen te meten.
- Outdoor activiteiten: zoals bijvoorbeeld boogschieten, fietsen, schieten, vissen, golf, zeilen, 
  atletiek, kamperen, bergwandelingen en bergbeklimming.
- Werkzaamheden in de buitenlucht: beoordeling van de milieu-omstandigheden.
- Wetenschap: zoals bijvoorbeeld in de aerodynamica, milieukunde, meteorologie.

Kortom, de luchtdebietmeter kan op heel veel gebieden gebruikt worden.

Naar anemometer PCE-007 Van anemometer PCE-007 naar de homepage
Hier vindt u het complete overzicht van alle meetinstrumenten in het programma van PCE Benelux 
Contact
PCE Brookhuis 
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Tel. +31 (0)900 120 00 03
Fax +31 (0)53 430 36 46

Deze site in het Duits Anemometer: dezelfde pagina in de Duitse taal, Spaans Anemometer: dezelfde pagina in de Spaanse taal, Italiaans Anemometer: dezelfde pagina in de Italiaanse taal, Engels Anemometer: dezelfde pagina in de Engelse taal, Russisch Anemometer: dezelfde pagina in de Russische taal, Kroatisch Anemometer: dezelfde pagina in de Kroatische taal, Frans Anemometer: dezelfde pagina in de Franse taal, Hongaars Anemometer: dezelfde pagina in de Hongaarse taal, Turks Anemometer: dezelfde pagina in de Turkse taal., Tsjechisch Anemometer: dezelfde pagina in de Tsjechische taal, Bulgaars Anemometer: dezelfde pagina in de Bulgaarse taal, Pools Anemometer: dezelfde pagina in de Poolse taal, Portugees Anemometer: dezelfde pagina in de Portugese taal, Chinees Anemometer: dezelfde pagina in de Chinese taal

Een kort overzicht van de meettechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers

Weerstationen
Zuurstofmeters
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: