PCE Main

  Home   Privacy Alg. voorw. Download Service Kalibreren Contact

Adverteren       

Laboratorium

Meettechniek

Regeltechniek

Weegtechniek

PCE Instruments TV

Direct naar onze online shop!

Direct naar onze online shop!

Direct naar onze online shop!

Direct naar onze online shop!

Direct naar onze online shop!

Stroomomvormers

In de regeltechniek worden omvormers ingezet om hoge hoeveelheden stroom in de procestechniek te gebruiken. Omvormers zijn qua bouwwijze vergelijkbaar met een stroomtang. Een omvormer neemt de stroom inductief middels een spoel op en geeft en aan een beoordelingsapparaat verder. Op die manier kunnen omvormers de stroom contactloos meten. Dat verhoogd de veiligheid en zorgt voor een continue monitoring van een systeem. De omvormer meet kleine hoeveelheden Ampère tot enkele duizenden Ampère per fase. Omvormers worden ingezet om wisselstromen te meten. Normaliter bezitten deze apparaten een 1 A of 5 A uitgang. Speciale omvormers hebben een 4… 20 mA uitgang. Hiermee kan de gemeten stroom direct op een normsignaal-display of SPS overgebracht worden. Een bijzonder type omvormers zijn omvormers voor gelijkstroom. Bij deze apparaten wordt de stroom door een Hallsensor bepaald. De hierna geschakelde elektronica maakt de gelijkstroom voor de procestechniek bruikbaar. Mocht u nog vragen hebben over de stroomomvormers dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer +31 (0)53 - 737 01 92. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stroomomvormers en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

Ombouw-stroomomvormers   Spoel-stroomomvormers   Stroomomvormers voor kabels en staven
         
Stroomomvormers voor montage op rails   Stroomdisplays voor omvormers   Vermogensmeters voor omvormers

Wij hebben stroomomvormers van de volgende fabrikanten in het assortiment:

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

U treft de technische gegevens over onze stroomomvormers aan wanneer u één van de volgende links aanklikt:

Ombouw-stroomomvormers

 

- Stroomomvormers PCE-LCTS serie
  (Omvormers voor de daaropvolgende inbouw, tot 5000 A, voor ombouw naar stroomrails, gedeelde kern)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

Spoel-stroomomvormers

 

- Stroomomvormers PCE-LCTM-serie
  (Omvormers voor wisselstroom tot 60 A, voor stroomrails, 1 A of 5 A Uitgang, compact)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

Stroomomvormers voor kabels en staven

 

- Stroomomvormers PCE-LCTR-serie
  (Omvormers voor ronde geleiders, tot 600 A, 1 A of 5 A uitgang)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

Stroomomvormers voor montage op rails

 

- Stroomomvormers PCE-LCTB45 serie
  (Omvormers voor Stroomrails en Kabels tot 400 A, compacte afmetingen)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB50 serie
  (Omvormers voor Stroomrails met verschillende afmetingen, tot 600 A)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB62 serie
  (Omvormers tot 800 A, voor stroomrails met verschillende afmetingen, ook voor kabel)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB74 serie
  (Omvormers tot 1000 A, 1 A of 5 A secundaire uitgang, omvormers voor stroomrails en kabels)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB86 serie
  (Omvormers tot 1250 A AC, secundaire uitgang 1 A of 5 A, voor kabels en stroomrails)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB100 serie
  (Omvormers voor grote stroomrails, primaire spoelen tot max. 3200 A, secundair 1 A of 5 A)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB104 serie
  (Omvormers voor verschillende stroomrails en kabels, tot maximaal 2000 A)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB140 serie
  (Omvormers bis 5000 A, voor stroomrails en stroomkabels, verschillende afmetingen)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

- Stroomomvormers PCE-LCTB225 serie
  (Omvormers voor grote stroomrails, omvormers tot 7500 A AC, 1 A of 5 A uitgang)

Stroomomvormers van PCE Brookhuis

Omvormers worden niet alleen ingezet om stroom te meten. Ze nemen in de regeltechniek één van de meest belangrijke taken over, ze vormen meetgroottes om in een elektrisch signaal. Hierdoor wordt de fysische grootte voor andere onderdelen in de meetketen controleerbaar. De meest voorkomende omvormers zijn die voor temperatuur en toerental. Maar er zijn ook omvormers voor gassen, geluid en verlichtingsterkte. De omvormers vormen fysische groottes normaliter om in normsignalen. Deze normsignalen kunnen zijn: 0...20 mA, 4...20 mA of 0...10 V. Deze normsignalen hebben als voordeel dat ze over lange afstanden verzonden kunnen worden. Het 4….20 mA normsignaal heeft bovendien als voordeel, dat wanneer de omvormer ogenschijnlijk een stroom van minder dan 4 mA uitgeeft, de gebruiker gelijk herkent dat er iets niet in orde is. De uitgangssignalen zijn in de fabriek ingesteld. Bij enkele omvormers kan via de herpositionering van jumpers of door opnieuw programmeren via een PC een ander uitgangssignaal uitgegeven worden. Naast de analoge uitgangen bezitten enkele omvormers weergavetypes en alarmuitgangen die het werk van de gebruiker kan verlichten. De ingangen en uitgangen zijn galvanisch gescheiden, dat
ervoor zorgt dan geen enkel elektrisch signaal van de ingang direct met de uitgang verbonden is. Hierop volgend vindt u verschillende type omvormers en hun verschillende meetgroottes:

 Druk    Stroming   Afstand
   Relatieve vochtigheid    Gas   Kracht
   Licht    pH   Redox
   Geluid    Spanning   Stroom
   Temperatuur   Universeel    Trilling

Voor het oplossen van complete meet- en regeltaken zijn naast omvormers nog verdere instrumenten nodig. Deze apparaten vindt u eveneens in ons omvangrijke assortiment. 

Om in een andere categorie te zoeken, klinkt u op de gewenste afbeelding:


Omvormers nemen heden ten dage regeltechnische taken over waarvoor hoogontwikkelde techniek nodig is. Zo kunnen omvormers naast de bepaling van fysische groottes, zoals luchttemperatuur en stroming ook kleine sturingsopdrachten overnemen. Enkele omvormers bezitten naast een standaard normsignaal-uitgang ook over een alarmuitgang, waaraan waarschuwingselementen aangesloten kunnen worden. Een alarminrichting is zinvol, wanneer kritische bereiken verwacht worden. Zo kan de doorvloei- en stroomsnelheid status van een afvoerpijp of ventilatieschacht met een omvormer vastgesteld worden. Omvormers vormen verschillende fysische groottes om in een elektrisch evalueerbaar normsignaal. Een analoog normsignaal kan bijvoorbeeld een uitgegeven 4...20 mA of een 0...10 V signaal zijn. Deze analoge normsignalen maken het mogelijk om aan dezelfde analoge ingang een scherm of een andere omvormer aan te sluiten. De display moet dan alleen anders geschaald worden. Dat heet, er moet gespecificeerd worden, welke uitgegeven elektrische grootte correspondeert met de werkelijke grootte. De volgende grafiek laat de schalering zien van een 4…20 mA uitgangsignaal bij een temperatuurbereik van 0 - 100 °C:

De universele schalering van een verwerkingseenheid die aan een omvormer aangesloten is, biedt verschillende voordelen. Het 4…20 mA signaal maakt het mogelijk om verschillende apparaten voor beoordeling van de meetwaarden aan te sluiten aan de omvormer. Zo worden in een stroomkring vanuit de omvormers bijvoorbeeld weergave-instrumenten, screen recorders of logicamodules aangesloten. Dat laatste type kan ook complexe besturing- en regeltaken overnemen en zo nieuwe meetopdrachten geven. De volgende afbeelding laat een schematische weergave van een omvormer zien. De omvormer bepaalt de temperatuur en vormt deze om via de operationele versterker en een analoge omvormer in een meetbaar analoog normsignaal. In het weergegeven schema wordt de temperatuur van de omvormer in een 4….20 mA normsignaal getransformeerd.

 

Hierboven ziet u de basiswerking van omvormers

Topseller PCE Brookhuis B.V.

U bevindt zich in de categorie : home / regeltechniek / stroomomvormers
In aanvulling op de productlijn weegschalen, bieden wij ook een breed scala aan weeginstrumenten.
Een kort overzicht van de weegtechniek groepen, zie het volgende:
Anemometers
Afstandsmeters
Altimeters
Amperemeters
Analoge Multimeters
Barometers
Colorimeters
Dichtheidsmeters
Diktemeters
Endosopen
Frequentiemeters
Glansmeters
Hardheidsmeters
Highspeed Cameras
Hogesnelheidscameras
Hoogtemeters
Hygrometers
Infrarood-Thermometers
Kabeldetectoren
Kalibratoren
Kleurmeters
Luchtdrukmeters
Material-Testopstellingen
Meetwielen
Multimeters


pH-meters
Refractometers
Stroboscopen
Tachometers
Thermometers
Toerentalmeters
Trillingsmeters

VDE-Testers
Weerstationen
Zuurstofmeters
In aanvulling op het assortiment meettechniek, bieden wij een breed scala aan weegschalen.
Een kort overzicht van de weegschalen, zie het volgende: